Flere tjenester innen lysdesign

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Birgit Soleng

Birgit Soleng

Fagnettverksleder Tekniske systemer
T: 932 43 088

Tilstandsrapporter

Vi tilbyr tilstandsrapporter med analyser, målinger, årskostnads- og energiberegninger. Rapportene legger grunnlag for forslag til endringer og forbedringer av eksisterende lysanlegg. Vi legger vekt på visuell komfort, energiøkonomisering og styring for brukerne i våre vurderinger. Aktuelle krav og anbefalninger legges til grunn for tilstandsrapportene.

Rasjonell lysstyring

Lysstyring blir en stadig viktigere del av et lysanlegg, både med tanke på individuell tilpasning og energiøkonomisering. Våre lysdesignere foreslår løsninger som kombinerer dette med brukernes behov. Vi legger vekt på at de tekniske løsninger vi foreslår skal være brukervennlige og enkle i drift. Det legges stor vekt på rasjonell lysstyring i alle våre prosjekter.

Årskostnads- og energiberegning

Vi tilbyr LCC-analyser (Life Cycle Cost). Med bakgrunn i analysen vurderes ulike tiltak for å redusere driftskostnadene. Inntjeningstid for eventuelle tiltak vurderes alltid opp mot eksisterende lysanlegg. En årskostnads- og energiberegning bør vurderes ved valg av alle typer lysanlegg og er en sentral del av en tilstandsrapport.

Lysmåling og lysberegning

Rambøll tilbyr reelle målinger av belysningsnivåer og luminanser i ulike belysningsmiljøer. Ulike lysmålinger er en vesentlig del av en tilstandsrapport og evaluering av lysanlegg. I tillegg kan lysanlegg beregnes og dokumenteres med ulike digitale verktøy, avhengig av type prosjekt. Beregningene skal sikre at aktuelle krav og anbefalninger er tilfredstilt.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no