Urban

URBAN                            ARKITEKTONISK                            DAGSLYS

 

Vi jobber innen urbane prosjekter, både i liten og stor skala. Prosjektene strekker seg fra belysningen av en enkelt sti eller benk, der sikkerhet er i fokus, til masterplaner for en hel by, der identitet ofte er en av de sentrale temaer. I utendørsområder kan god belysning bidra til å skape sammenheng og helhet i et område. Lys stimulerer sansene og gir opplevelser. Utendørs benyttes lys på en bevisst måte slik at det skapes lysmiljøer som oppfordrer til opphold og sikrer trygg ferdsel. Lyset må derfor være tilpasset uterommenes ulike aktiviteter.

Gjennom en masterplaner kan en by eller et område styrke sin identitet, øke områders visuelle kvaliteter, og sørge for at trygghet ivaretas. Urbane belysningsprosjekter går gjerne samtidig ned i detaljen, sånn at man sikrer kvalitet i alle ledd.

 

Prosjekter

Prøvebelysning på Slottsfjell - Rambøll

Slottsfjellet

Helhetlig lysplan for Slottsfjellområdet.

belysningsplan for vollebekk, lysdesign

Belysningskonsept for Vollebekk

Rambøll har utarbeidet belysningskonseptet for det sentrale gangstrøket på Vollebekk i Oslo.

Prøvelyssetting, lysdesign i lystlunden i Horten

Indre Glød i Lystlunden

Rambøll har utført prøvelyssetting av Lystlunden i Horten, med fokus på de eksisterende elementer i parken.

Lysdesign i undergang ved oslo s

Elvepuls

Rambøll har utviklet et belysningskonsept for gangforbindelsen under Oslo S, på vegne av Jernbaneverket.

Belysning av Kraftmaster

Rambøll har utført effektbelysning av kraftmastene ved innseilingen til Svelvik.

Belysningsplan over havneområder i Holmestrand

Havnegata i Holmestrand

Med Rambølls hjelp har havnefronten i Holmestrand blitt ny.

Rambøll har bistått i flere belysningsprosjekter i Drammen.

Lysprosjekter for Drammen kommune

Rambøll har bistått i flere belysnings- og byutviklingsprosjekter i Drammen sentrum.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no