Dagslys

urban                            Arkitektonisk                            DAGSLYS

 

Dagslys er ofte en ledende parameter for utformingen av bygninger. Skjerpede krav til areal- og energieffektivitet utfordrer dagslysinnslipp. For å skape gode rom med tilstrekkelig dagslys, så er det viktig å benytte dagslysberegninger som et sentralt verktøy i designprosessen. Gode dagslysforhold kan optimalisere bruksområder i et bygg.

Vi ser alltid helhetlig på belysningsmiljøet i et rom, dagslys og kunstig belysning supplerer hverandre. I tillegg er rådgivning i henhold til regelverk i teknisk byggeforskrift, BREEAM og andre manualer og forskrifter en sentral del av vårt arbeid med dagslys.

Prosjekter

Haslevangen Bygg01, Oslo

Dagslysberegninger for Haslevangen Bygg01

Rambøll har utført dagslysberegninger i Bygg01 i Haslevangen, på vegne av Profier AS.

Galleriet, Drammen

Dagslysberegning for Galleriet leilighetsbygg

Rambøll har utført dagslysberegninger for det nye leilighetskomplekset Galleriet i Drammen sentrum, på vegne av Pratum AS.

Kilen Brygge, Sandefjord

Dagslysberegninger på Kilen Brygge

Rambøll har utført dagslysberegninger på Kilen Brygge i Sandefjord, på vegne av AF Gruppen.

Støperigata 18, Stavanger

Dagslysberegninger for Støperigata 18

Rambøll har utført dagslysberegninger i Støperigata 18 i Stavanger, på vegne av Profier AS.

Dagslysberegninger og BREEAM vurderinger av administrasjonsbygget på Aker Brygge

Aker Brygge, administrasjonsbygget

Rambøll har utført dagslysberegninger for administrasjonsbygget på Aker brygge, og vurdert resultatene opp imot krav om dagslys i BREEAM.

Kaffefabrikken til Joh. Johansson Kaffe AS, Vestby

Ny kaffefabrikk for Joh. Johansson Kaffe AS

Rambøll med samarbeidspartnere har utarbeidet forprosjekt og totalentreprisegrunnlag for den nye fabrikken til Joh. Johansson Kaffe AS. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og anlegget skal bygges i tre.

Bispevika B7, Oslo

Dagslysberegninger for Bispevika B7

Rambøll har utført dagslysberegninger i Bispevika B7, på vegne av Vedal Prosjekt AS.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no