Arkitektonisk

urban                            ARKITEKTONISK                            Dagslys

 

Godt lysdesign kan bidra til visuelle opplevelser som kan skape harmoni og nye dimensjoner. Lysdesignere i Rambøll har bred erfaring med å skape inspirerende løsninger for bygninger med forskjellig innhold, fra kultur, helse og samferdsel til bolig og hotell.

Lys bidrar til opplevelse og kan tilrettelegge for gode møter mellom mennesker. Lysets rolle som formgiver er betydelig. Dette er et ansvar som må håndteres varsomt slik at opplevelse av arkitektur, rom eller kunst gir en kvalitativ opplevelse. Gjennom interaktivitet kan lys skape samhandling så vel som lek. Lys er ofte forbundet med glede og positivitet og har en tiltrekkende kraft på oss mennesker.

Prosjekter

Kunsthøgskolen i Bergen

Rambøll har utført detaljprosjektering av lysdesign for UiBs nye instituttbygg for kunst og design.

Lysdesign for kontor Entra ABK

Hovedkontor Entra

Prosjektering av belysning for aktivitetsbasert kontor for Entra.

Belysning i atriet til Rådhuskvartalet i Kristiansand

Rådhuskvartalet i Kristiansand

I forbindelse med nybygg og rehabilitering har Rambøll utført lysdesign for Rådhuskvartalet i Kristiansand.

Lysdesign for Norsk Tipping sitt opplevelsessenter på Hamar

Besøkssenter for Norsk Tipping

Rambøll har utført belysningskonsept for besøks- og opplevelsessentret til Norsk Tipping på Hamar.

Diabetic Centre

Belysningskonsept for Diabetic Centre i Saudi Arabia.

Lysdesign for Kronstad DPS i Bergen

Kronstad DPS

Rambøll har uterbeidet belysningsplan for distriktspsykiatrisk senter i Bergen.

Visualisering av Gjøvik stasjon

Nattvisualisering av Gjøvik stasjon
i forbindelse med etablering av ny
fasadebelysning.

Green Line Metro Stations

Tredjepartskontroll på lysdesign.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no