Naturlig og kunstig lys er med på å forme vår opplevelse av rom og arkitektur. Lysdesign understreker estetikken i en bygning eller i et landskap og skaper mulighet for ulike opplevelser. Lys kan oppmuntre til aktivitet og bidrar til gode møter mellom mennesker. Lysdesign kombinerer estetikk, teknikk og miljø.

 

 

Om oss

Vårt team av lysdesignere består av eksperter med variert kompetanse og forskjellig bakgrunn.

Les mer om vårt team av lysdesignere her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites