Rambøll har et av landets største miljøer innen landskapsarkitektur. Våre eksperter har lang erfaring fra alle typer landskapsoppdrag, fra små og lokale prosjekter til store landskapsinngrep. 

Teglverket skole

Vi tilbyr analyser, arealplanlegging, utredninger, formgiving og prosjekteringsytelser i et komplett flerfaglig miljø. En helhetlig oppgavetilnærming står sentralt i tjenester vi leverer til våre kunder.

Våre landskapsarkitekter setter mennesket i sentrum og jobber for å skape inspirerende og gode møteplasser. Vi har fokus på funksjon, estetikk og bærekraft.

Lokal tilstedeværelse
Landskapsarkitektmiljøet i Rambøll teller rundt 45 medarbeidere, fordelt mellom kontorene i Arendal, Bergen, Drammen, Kristiansand, Lillehammer, Oslo og Trondheim.

Vi samarbeider tett sammen med Rambølls arkitekter, arealplanleggere og øvrige rådgivere i utviklingen av våre oppdrag.

Vår visjon
Vår visjon er å lage bærekraftige og helhetlige prosjekter, der vi skaper gode møteplasser, sosiale arenaer og inkluderende omgivelser for alle grupper mennesker uavhengig av funksjonsgrad.

Prosjektene våre skal være vakre, trygge og tilpasset grønn mobilitet for fotgjengere og syklister. Samtidig er vi opptatt av å legge til rette for et stort artsutvalg av planter, som gir gode levevilkår for insekter og bidrar til et stort naturmangfold.

Her finner du oversikt over våre kontaktpersoner innen landskapsarkitektur.

Prosjekter

Biblioteksplassen Bergen

Biblioteksplassen

Den eksisterende plass bak Bergen bibliotek oppgraderes i 3 ulike områder, som alle henter identitet fra nåværende situasjon.

Brumunddal torg

Brumunddal torg

Som et ledd i transformasjonen av Brumunddal fra tettsted til by, har det vært viktig å skape en sentral samlingsplass for byens befolkning. Torget ligger sentralt plassert langs gågata i Brumunddal, og har blitt til gjennom en lang prosess i tett kontakt med interessegrupper og gårdeiere/næringsdrivende i sentrum, og med kommunen som aktiv premissgiver.

Fisketorget Bergen

Fisketorget

Torget i Bergen har en lang og viktig historie i Bergen sentrum. Livet på området, dag som natt, er med til å gi Bergen sin særlige stemning rundt havnen og sjøen.

Teglverket skole

Teglverket skole

Høsten 2015 åpnet nye Teglverket skole på Hasle i Oslo.

Middelalderparken

Middelalderparken

Utgangspunktet for landskapsplanen er omlegging av Follobanen og kravet om opparbeidelse av park etter at anlegget er avsluttet.

Akershuskaia

Nordre Akershuskai

Prosjektet omfatter en generell opprustning, der hovedmålet er å rydde opp og legge forholdene bedre til rette for allmennheten.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites