Kunst og kultur

Kunst- og kulturbygninger er gjenstand for eksepsjonelle opplevelser. Det er ikke overraskende at slike bygninger tiltrekker seg mange millioner turister over hele verden. Noen av de flotteste kunst- og kulturbygningene blir dessuten rene ikoner for byene sine, så som operahuset i Sydney og Guggenheim-museet i Bilbao. Slike bygninger er ofte i seg selv et reneste kunstverk. De er arkitektoniske og ingeniørmessige mesterverkene.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Turid P. Ødegaard

Direktør, Rambøll Vann Norge
T: +47 930 36 535

I denne sammenheng skaper kunst- og kulturbygninger langt større verdier enn det som kan måles i kroner og øre. Dette er et vel anerkjent faktum, og byene investerer derfor stadig mer i slike bygninger.

Rambøll er engasjert i kunst- og kulturbygninger over hele verden og samarbeider tett med ledende lokale og internasjonale arkitekter og partnere for å kunne skape disse eksepsjonelle opplevelser Det globale fokuset på kunst- og kulturbygninger krever et internasjonalt fokus og referanser fra internasjonale prosjekter. Utstillinger flyttes over hele verden og bygningene skal være tilpasset disse internasjonale standarder og kravene, noe vi i Rambøll har meget god erfaring med. 

Nytt Nasjonalmuseum, Oslo

Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanetomten skal være et profilert kulturbygg for Norge, og Oslo spesielt. Som komplett flerfaglig rådgiver i alle tekniske fag vil Rambøll bidra til å muliggjøre den spektakulære arkitekturen. Hensikten med prosjektet er å skape vitalt, nasjonalt forsknings- og kompetansesenter for de visuelle kunstartene. Realiseringen av museumsanlegget skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå. Rambølls prosjektteam er ledet av våre fremste ressurser innen kulturbygg i Rambøll i Norge, Danmark og Storbritannia. Sammen med arkitektene har Rambøll ambisjoner om å skape et Nasjonalmuseum som skal bli noe av det beste i sitt slag.

Mer om prosjektet nytt Najonalmuseum

Hamsunsenteret, Hamarøy

Hamsunsenteret ble i 2009 etablert som et nasjonalt senter som skal presentere nobelprisvinneren Knut Hamsun, hans liv og forfatterskap. På grunn av byggets arkitektoniske utforming, utført av den verdenskjente arkitekten Steven Toll, måtte Rambøll finne helt spesielle løsninger for at bygget skulle kunne oppføres innenfor eksisterende regelverk. Rambøll ble tildelt hele prosjekteringsansvaret og bisto med brannteknikk, byggeteknikk, akustikk, ventilasjonsanlegg, sprinkelanlegg, renseteknikk, elektroteknsikk og automatisering, heisteknisk anlegg, sceneteknikk og AV-anlegg, geoteknikk, og hadde i tillegg rollen som prosjektgruppeleder.

Mer om prosjektet Hamsunsenteret

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites