Stålkonstruksjoner

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Geir Mostue

Geir Mostue

Divisjonsleder Bygg og anlegg og Spesialfag
T: +47 932 43 118
Jørgen Stene

Jørgen Stene

Divisjonsleder Bygg og spesialfag, Markedskoordinator
T: +47 932 43 051

I Rambøll har vi bred kompetanse og lang erfaring innen prosjektering av konstruksjoner i stål. Ingeniørene våre benytter åpen BIM i prosjekteringen, hvilket gir helhetlige løsninger også ved komplekse prosjekter.

 

Stål har gode mekaniske egenskaper og er mye brukt i moderne byggeteknikk, blant annet på grunn av sin lave egenvekt og store styrke. Dette gir spennende arkitektoniske muligheter.

Rambøll har lang erfaring med prosjektering og oppfølging av konstruksjoner i stål i henhold til gjeldende standarder. Med vår fag- og materialeekspertise jobber vi for å sikre gode og varige løsninger.

Ekspertise innen knutepunkter for stål

Vi har spesielt god kompetanse på utforming av knutepunkter i stål, noe som vi benytter blant annet til å prosjektere svømmehaller og badeanlegg i stål. Vårt mål er å skape vanntette basseng som er bestandige mot påkjenninger som et badeanlegg utsettes for. I samarbeid med Rambølls øvrige fagmiljøer løser vi også andre utfordringer, knyttet for eksempel til klima, ventilasjon, materialvalg, fukt og akustikk.

Bruk av åpen BIM

Våre ingeniører dimensjonerer, modellerer, koordinerer og utarbeider produksjonsunderlag for alle typer stålkonstruksjoner – enten de er små eller store, tradisjonelle, kompliserte eller banebrytende. I prosjekteringsarbeidet benytter vi avansert og fleksibel programvare, slik at vi kan lage visuelle produktmodeller av høy kvalitet for våre kunder, og vi er ledende innen åpen BIM. Programvarene vi benytter lar oss visualisere bygningene i 3D, de slår sammen modeller fra forskjellige fag og sikrer at alle elementer i utformingen er kompatible med hverandre. Dette garanterer at løsningene våre er helhetlige, og gir arkitekten og byggherren mulighet til å få realisert geometrisk svært kompliserte bygg.

Referanseprosjekter:

  • Portalbygg Fornebu
  • Klemetsrud forbrenningsanlegg
  • Stasjonsinngang Øst ved Oslo S (på bildet)
  • Vardø svømmehall

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no