Master og tårn

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Gro Landbø Roberg

Gro Landbø Roberg

Seksjonsleder
T: +47 924 08 242

Rambøll har den lengste og bredeste kompetansen innen prosjektering av master og tårn i Norge. Vi har vært involvert i bygging av antennetårn og -master, kontrolltårn, radarstasjoner, klokketårn og kommunikasjonsmaster spredt over hele landet. Vår kompetanse omfatter prosjektering av betongtårn, frittstående master og bardunerte master.

Rambøll har mer enn 50 års erfaring i faget. Ved vår brede kompetanse kan vi ivareta alle behov ved prosjektering av nye tårn og master, fra enkle antennefester til de mest komplekse konstruksjoner. Vi kan bidra i alle prosjektets faser, fra skisseprosjekt til ferdigstillelse. I en tidlig fase vil våre analyser være viktig for å optimalisere designet til konstruksjonene. Rambøll har også lang erfaring med å prosjektere fjell- og løsmassefundamenter for master og tårn som er spesialtilpasset de faktiske forholdene.

Master og tårn som tåler klimapåkjenninger

Master og tårn ønskes ofte plassert på de mest værharde plassene for å gi optimal dekning. På utsatte områder har vind og is stor betydning for master og tårns kapasitet. Vi benytter stedsspesifikke data for vind og is i våre beregninger.

Isnedfall kan føre til store skader på komponentene som monteres på master og tårn. For å beskytte disse verdiene tilbyr Rambøll prosjektering av isskjermer for både nye og eksisterende anlegg.

Inspeksjon og tilstandskontroll

Rambøll har ingeniører med materialene stål og betong som sin spesialkompetanse. Vi tilbyr grundig visuell inspeksjon av anlegg, og utarbeider en tilstandsrapport vedrørende de registrerte forholdene.

Våre løsninger garanterer lang levetid

Ingenting varer evig, men med riktig og jevnlig vedlikehold vil levetiden til stålmaster og betongtårn økes betraktelig. Rambøll prosjekterer komplette løsninger for at konstruksjonene skal fylle sin funksjon i mange år fremover. Vi tilbyr både prosjektering av periodisk vedlikehold for å bremse normale aldringsprosesser og ekstraordinære utbedringstiltak som følge av ekstreme værforhold, overbelastning eller liknende.

Sikkerhetsevaluering er viktig

Rambøll tilbyr sikkerhetsevaluering av eksisterende anlegg. Klimapåkjenninger og antennebestykning er forhold som har betydning for master og tårns sikkerhet. Den raske digitale utviklingen har for eksempel ført til økt antennebestykning i mange master, og i flere tilfeller et ønske om forlengelse av konstruksjonen.

Forsterkning av overbelastede master og tårn

Linjebrudd på grunn av for store utbøyninger eller at konstruksjonen kollapser har store kostnadsmessige konsekvenser. Overbelastede master og tårn kan i mange tilfeller forsterkes. I Rambøll har vi spesialkompetanse innen forsterkning av betongtårn og stålmaster.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no