Dimensjonering for jordskjelv

I Rambøll har vi unik og dyptgående kompetanse innen prosjektering av konstruksjoner som utsettes for jordskjelv, og vi tilbyr tjenester innen både seismisk geoteknikk og konstruksjonsdynamikk. Våre medarbeidere jobber tett sammen på tvers av fagfelt for å finne optimale løsninger.

 

Under et jordskjelv transporteres krefter i form av rystelser fra grunnen opp i den overliggende konstruksjonen og tilbake til grunnen. Belastningen av både grunn og konstruksjon blir svært komplisert. For å forstå konstruksjonens oppførsel under og etter jordskjelvet er det derfor avgjørende at geoteknikeren og byggeteknikeren som står for prosjekteringen inngår et nært samarbeid med fokus på seismisk geoteknikk og konstruksjonsdynamikk.

Samspill mellom seismisk prosjektering og konstruksjonsdynamikk

I Rambøll tilbyr vi en totalpakke innen dimensjonering for jordskjelv ved at vi har både geoteknikere som er spesialisert innen seismisk prosjektering og ingeniører som har spesialisert seg i konstruksjonsdynamikk. Ingeniørene og geoteknikerne våre vet hvor viktig det er at de arbeider tett sammen i forbindelse med dimensjonering for jordskjelv, og derfor starter de dette samarbeidet med en gang Rambøll blir engasjert i et prosjekt som trenger seismiske vurderinger.

Ikke alle konstruksjoner må dimensjoneres for jordskjelv

Ikke alle bygg må gjennom en omfattende beregningsprosess før de kan bli til virkelighet. I mange tilfeller kan det fort påvises at konstruksjonen tilfredsstiller utelatelseskriteriene som er gitt i det gjeldende regelverk. Samtidig må det settes av nok tid til en fullstendig analyse av konstruksjonens dynamiske egenskaper hvis dette blir nødvendig. Ingeniørene og geoteknikerne i Rambøll har den kompetansen og erfaringen som skal til for raskt å vurdere arbeidsomfanget en gitt konstruksjon gir.

Jordskjelv påvirker konstruksjoner, konstruksjoner påvirker grunnen

Når et jordskjelv inntreffer begynner grunnen å ryste, og det setter konstruksjonen i bevegelse. For svært mange norske bygg kreves det ikke kun at vi undersøker hvordan grunnens rystelser påvirker konstruksjonen, men også hvordan konstruksjonens resulterende bevegelse påvirker grunnen. Våre ingeniører og geoteknikere har bred erfaring med slike vurderinger, og det sikrer kunden vår en effektiv beregningsprosess. Likevel er den seismiske prosjekteringen i dette tilfellet et omfattende arbeid, og det er derfor viktig at jordskjelv er et av de første punktene som blir vektlagt i prosjekteringen.

Referanseprosjekter

Rambøll har vært rådgiver for en rekke utfordrende konstruksjoner der dimensjoneringen for seismiske lastvirkninger har blitt utført på en innovativ måte. Noen av de nyeste er

  • Kværnerhallen
  • Kulturhuset i Stjørdal
  • Bærum idrettspark
  • Rolfsbukta
  • Nasjonalmuseet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no