Konstruksjonsteknikk

Våre ingeniører ser både bygningenes detaljer og konstruksjonen som en del av en større helhet. En godt planlagt konstruksjon gir en fleksibel løsning, slik at dagens og morgendagens brukskrav tilfredsstilles.

Byggeteknikk

Kontakt

Tommy Hurthi Steinkjer

Tommy Hurthi Steinkjer

Avdelingsleder Bygg Oslo
T: +47 959 96 663
Geir Mostue

Geir Mostue

Divisjonsleder Bygg og anlegg og Spesialfag
T: +47 932 43 118
Jørgen Stene

Jørgen Stene

Divisjonsleder Bygg og spesialfag, Markedskoordinator
T: +47 932 43 051

Rambølls målsetting er å være en lokal partner for kunden, og samtidig tilby global kompetanse gjennom et internasjonalt nettverk på tvers av virksomheten.

Innen byggeteknikk har vi en helhetlig tilnærming og har som mål å utvikle optimale konstruksjoner som oppfyller kravene til arkitektur, økonomi, miljø, produksjon, transport og konstruksjon. Dette krever kompetanse, erfaring og en detaljert forståelse av grensesnittene mellom ingeniørfagene.

Optimale konstruksjoner skapes gjennom innovativt ingeniørarbeid

I den første fasen av et prosjekt sikrer vi en effektiv utforming gjennom kreativ tenkning og bred erfaring med bygningsmaterialer. I senere faser bruker vi vår kunnskap om detaljprosjektering til å skape kostnadseffektive løsninger.

Ingeniørarbeid dreier seg også om å utforske materialenes muligheter. I Rambøll er vi stolte av vårt arbeid med kontinuerlig utvikling av innovative konstruksjoner som setter nye standarder for bransjen. I vårt arbeid jobber vi for å minimere materialbruken ved å kombinere kjente prinsipper med nye løsninger.

Ved hjelp av 3D-prosjektering sikrer vi tett koordinering mellom konstruksjon og tekniske installasjoner. 3D-modellering gir oss en mulighet til å anskueliggjøre konstruksjonen allerede i tidlig prosjektfase og gradvis detaljere den ettersom prosjektet utvikles.

Bruk av BIM sikrer de beste løsningene

Rambølls byggeprosjekter løses tredimensjonalt ved BygningsInformasjonsModellering (BIM). Vår programvare, filosofi og utvikling baserer seg på samhandling med byggenæringens standardiserte åpne formater (åpenBIM og buildingSMART). Vi driver kontinuerlig utvikling, standardisering og samarbeid med programvareleverandører for å sikre at ditt prosjekt blir løst med optimal informasjonsflyt mellom alle fag og aktører i hele prosjektets levetid.

Prosjekter

Kvinnherad kulturskulesenter

Kvinnherad kulturskulesenter

Det nye kulturskolesenteret ble bygget i tilknytning til kulturhuset på Husnes i Kvinnherad kommune. Rambøll var både arkitekt og prosjekterende for dette spennende bygget.

Vennesla bibliotek

Rambøll har prosjektert det prisbelønte biblioteket i Vennesla - et moderne signalbygg og et samlingspunkt i bymiljøet.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites