Rambølls interiørarkitekter har bred og variert erfaring fra alle typer innrednings- og interiøroppdrag knyttet til blant annet undervisningsbygg, helsebygg, hotell og restaurant, butikkinnredning, kontor- og administrasjonsbygg, restaurering og fornying, arbeidsplassutforming, belysningsplanlegging, fargesetting, møblerings- og utstyrsplanlegging, og anbudsbeskrivelser.

Damsgård skole

Kontakt

 

Lene Utbjoe

Lene Utbjoe

Seksjonsleder
T: +47 915 96 944
Gjennom nært samarbeid med oppdragsgiver og bruker er det vårt mål å komme frem til løsninger som har høye estetiske kvaliteter, stor bruksfunksjonalitet og som gir inspirerende rammer for gode bo- og arbeidsmiljøer.

Vi jobber i integrerte flerfaglige team i tett kreativt samarbeid med våre arkitekter, lysdesignere, akustikere og installasjonstekniske rådgivere.

Noen av våre prosjekter

Damsgård skole

Damsgård skole

Med miljøvennlige løsninger og inkluderende arkitektur har Damsgård skole blitt et levende sted for lek og læring, til glede for både elever og lærere.

Steinkjer barneskole

Steinkjer barneskole

Nye Steinkjer barneskole har blitt et åpent og inviterende bygg for lek og læring. Prosjektet er et samarbeid med totalentreprenør Skanska.

Sandviksboder 1. Fotograf: Hundven - Clements

Sandviksboder 1 - interiør PWC

Som en videreføring av Rambøll’s arkitektoppdrag, har interiørarkitekt hatt som eget oppdrag å ivareta PwC sine spesielle ønsker og behov opp mot byggherre i forhold til sine nye lokaler i Sandviksboder 1.

Parkbygget Haukeland sykehus

Parkbygget for Haukeland sykehus

Helse Bergen har bygget et nytt senter for nukleærmedisin/PET med tilhørende poliklinikk og sengeavdeling ved Haukeland universitetssykehus. Rambøll har bidratt som arkitekt og rådgiver innen bygge-, brann-, vvs- og elektroteknikk.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites