Geoteknikk og ingeniørgeologi

I alle bygge- og anleggsprosjekter må man ta hensyn til grunnforholdene, for å sikre trygge prosjekter og minske den økonomiske risikoen. Dette kan våre erfarne eksperter hjelpe deg med.
Rambøll tilbyr alle typer tjenester innen geoteknikk, ingeniørgeologi og grunnboring.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen geoteknikk, ingeniørgeologi og grunnboring:

Marion Engesvold

Divisjonsleder Geo Norge
T: +47 472 34 646
Øyvind Bredvold

Øyvind Bredvold

Avdelingsleder Geoteknikk Reg. sør og øst
T: +47 932 12 773

Håvard Juliussen

Avdelingsleder ingeniørgeologi og skred
T: +47 917 63 199
Kristin Eikmo Opdal

Kristin Eikemo Opdal

Seksjonsleder ground engineering Trondheim
T: +47 901 31 418

Bjørnar Kristiansen

Avdelingsleder Grunnboring og laboratorium
T: +47 901 79 259
Ingrid Johanne Fjelberg

Ingrid Elisabeth Fjelberg

Avdelingsleder Tunnels and tunneling
T: +47 915 85 921

Grunnboring og grunnundersøkelser

Vi utfører de fleste typer grunnboring og geotekniske grunnundersøkelser. Rambøll har også et spesialtilpasset laboratorium for undersøkelser og forsøk.

Geoteknikk

Våre eksperter bistår med rådgivning og prosjektering for alle typer prosjekter i og på løsmasser. Vi har lang erfaring i både bygg- og samferdelssektoren, og spesielt prosjekter i vanskelige grunnforhold som kvikkleire.

Ingeniørgeologi og skred

Vi bidrar med ekspertise under planleggingen og utførelsen av arbeider i og ved fjell, og jobber blant annet med tunneler, byggegroper, skredfarevurdering og skredsikring.

Geotekniske målinger

I Rambøll kan vi tilby fjellsikring og fjellkontroll, og rådgiving i forbindelse med sprengning. Vi utfører også ulike typer geotekniske målinger.

Prosjekter

Farrisbrua

E18 Bommestad–Sky og Farrisbrua

Rambøll binder Vestfold og Telemark sammen med det nye landemerket «Farrisbrua», og med en ny firefelts motorvei.

E18 Knapstad–Retvet

Rambøll har blant annet utredet områdestabiliteten og løst en rekke geotekniske utfordringer ved den 6 kilometer lange strekningen av E18.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites