Flyplasser

Den internasjonale flysektoren er en sektor i vekst som bidrar til økonomisk og sosial vekst over hele verden. Den knytter verden sammen og bidrar til å gjøre den mindre. Teknologiske nyvinninger, for eksempel utstyr for innsjekking og sikkerhetskontroll som kobles til Internett, stiller nye krav til flyplassbygningene. Dagens moderne flyplasser befinner seg i en vedvarende utvidelses- og oppussingsprosess som krever gode ferdigheter og flid fra alle involverte.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Terje Norddal

Terje Norddal

Seniorrådgiver
T: +47 932 43 133

Terminalbygningene er flyplassens «hovedmotor». Det er her alt kommer inn og ut. Terminalbygningens utforming er nøkkelen til å oppnå maksimal effektivitet og økte inntekter for en flyplass. Hver terminalbygning er unik, men «motoren» gjør alltid samme nytte. Rambøll forstår de kompliserte arbeidsflytene og engasjerer seg i kundene for å oppnå maksimalt utbytte.

Rambøll har flere enn 200 flyplassprosjekter bak seg. Vi jobber innen alle områder på en flyplass (flyside, terminalbygninger og landside) og i alle deler av verden. Vi samarbeider med spesialister for å kunne levere et komplett utvalg tjenester, noe som sikrer en holistisk tilnærming som vi er svært stolte av. 

Gardermoen lufthavn, Oslo

I forbindelse med byggingen av Gardermoen lufthavn i 1998, bidro Rambøll med byggeledelse og koordinering av leveranse av parkeringsteknisk utstyr for parkeringshus og markparkering, rådgiving vedrørende administrasjon av parkeringsanleggsdrift, adgangskontroll til forplass for buss og taxi med betalingsløsning, og skiltplaner for offentlig og privat regulering. I en senere fase har Rambøll blitt involvert i logistikk og parkeringsteknisk prosjektering i forbindelse med utvidelse av parkeringshus for reisende fra 4000 til 6000 biloppstillingsplasser, i tillegg til kjøremønster, kapasitet i ramper og oppmerking i parkeringshus. I 2006 gjennomførte Rambøll kapasitetsvurderinger av bagasjetransport og utarbeidet forslag til utbedringer av bagasjehåndtering ved utenlandsankomsten.

Værnes lufthavn, Trondheim

Rambøll har bidratt med logistikk og parkeringsteknisk prosjektering, utarbeidelse av kjøremønster og etablering av spiralramper i forbindelse med utvidelse av parkeringshus på Værnes lufthavn. I prosjektet inngår også oppmerking og skiltplaner for offentlig og privat regulering, adgangskontroll for buss og taxi med betalingsløsning, og bistand vedrørende administrasjon av tilbringertjeneste med buss og taxi. I tillegg har Rambøll bistått ved kontrahering av driftstjenester for parkering.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites