Telefonløsninger

Kontakt

Bente Merete Nordtvedt Myrset

IKT seniorrådgiver
T: +47 405 19 248

Kommunikasjonen har utviklet seg fra ren tale til også å omfatte multimedia. Mulighetene er mange innenfor dette omfattende området. Vår erfaring og kunnskap hjelper deg frem til den riktige løsningen.

Utviklingen har gått fra fasttelefoni til mobile løsninger på veldig kort tid. Denne trenden ser ut til forsterkes med ytterligere fokus på en mobil hverdag. Rambølls rådgivere har fulgt denne utviklingen tett og kan designe løsninger for ethvert behov, helt uavhengig av leverandør.

Telefoni omfatter i hovedtrekk faste eller mobile løsninger. Rambøll kan designe løsninger enten det benyttes kabel eller trådløs teknologi som for eksempel WLAN, 3G, GSM eller DECT.

Kommunikasjonstjenester

  • Sentralbordet er ofte det første en kunde møter hos din bedrift. Vi hjelper bedrifter med å tilpasse sentralbordløsninger etter størrelse og ønsket funksjonalitet. På den måten oppnås bedre service for brukerne.
  • Tradisjonell telefoni prosjekterer vi fortsatt mye av.
  • Mobilt kontor gir mobile brukere internettilgang overalt. De ansatte er ikke lenger stedsbundet, men får likevel tilgang til alle sine bedriftsinterne tjenester.
  • IP-telefoni er et fleksibelt alternativ som ivaretar all funksjonalitet til tradisjonell telefoni. Det gir driftsmessige fordeler. I tillegg åpnes muligheten for å integrere ulike kommunikasjonsformer med hverandre, såkalt Unified Communication.
  • Unified Communication integrerer ulike tjenester som tilgjengelighetsstatus, IP-telefoni, personsvar, epost, videokonferanse og chat med hverandre. Et eksempel er en adresseliste med statusfelt som gir kollegaer og partnere rask oversikt over hvem som er tilgjengelig, og om de kan besvare en samtale eller foretrekker epost.
  • Videokonferanse kan være en god erstatter for å avholde fysiske møter. Mindre reising er heldig både for miljøet og for kostnadsbruken, samtidig som det frigir reisetid til nyttig bruk.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no