Sikkerhetssystemer

Kontakt

John A. Aslaksby

T: 905 88 483

Effektiv håndtering av sikkerhetsrisikoer er avgjørende for de fleste virksomheter. Rambølls rådgivere hjelper deg å finne de riktige sikringstiltakene.

Sikkerhetssystemer skaper menneskelig trygghet og sikrer verdifullt materiell. Tekniske hjelpemidler som alarm og overvåkingssystemer er viktige brikker i et fullverdig sikkerhetskonsept.

Rett sikkerhetsnivå avhenger av virksomhetens funksjon og kompleksitet. Myndighetene stiller krav til minimumssikring av personer og særskilte brannobjekter. I tillegg har virksomheten sine egne spesifikke behov. Rambøll har FG-godkjente rådgivere innen både brann, adgang- og innbruddsanlegg, og kan dermed bidra med solid kompetanse og tverrfaglig samarbeid for å sikre at det gjøres riktige valg.

Der det er ønskelig utarbeider Rambøll risikoanalyser for å avdekke behov, konsekvenser og mangler for alle sikkerhetssystemene. Behov for adgangs- og innbruddskontroll i forskjellige områder vurderes i risikoanalysen og må gjenspeiles i soneplanene. Oppdelingen i brannceller som brannrådgiveren har definert i sin rapport må også gjenspeiles.

Sikringstiltak vi kan bistå med

Adgangskontroll

 • Kontrollert adgang for rett person.
 • Overvåker brudd på adgangsrettigheter.
 • Adgangskort med funksjoner som utskriftkontroll, betaling i kantine, med mer.

Brannalarm

 • Effektivt brannvern - rask deteksjon og alarm.
 • Visuell og akustisk varsling, herunder talevarsling.
 • Styring av rømningsdører.
 • PC-basert alarmvisning gir raskt oversikt.

Innbruddsalarm

 • Sikrer bygning og gjenstander.
 • Forebyggende mot hærverk og innbrudd.
 • Tilkobling mot vaktsentral.

ITV

 • Aktivering av opptak ved hendelser.
 • Oversiktsbilder for raskere og bedre beslutninger.
 • Forebyggende mot hærverk og innbrudd.
Det er ofte hensiktsmessig å integrere nevnte systemer, slik at man får man tilgang til all informasjon på et sted. Det kan gi enklere drift og rimeligere løsninger. Rambøll hjelper deg med dette.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no