SD og SRO

Kontakt

Ta kontakt med Jonny Block for SD og Thomas Larsen for SRO

Jonny Block

T: +47 928 53 001

Thomas Larsen

Ingeniør
T: +47 934 40 884

I et sykehus, en fabrikk eller en tunnel er det viktig å kunne styre og overvåke de tekniske systemene på en god måte. Rambøll hjelper deg å utnytte de mulighetene et SD/ SRO-anlegg gir til sikker og effektiv drift.

SD og SRO – styring, regulering og overvåkning –  griper i dag inn i nesten alle fag. Derfor må systemene planlegges på en måte som ivaretar grensesnittene. Rambøll har et tverrfaglig fagmiljø som sørger for at vi kan levere helhetlige og gjennomtenkte SD/SRO-løsninger. Helt grunnleggende er å identifisere kundens behov for styring og overvåkning.

SD - sentral driftskontroll i bygg

Gir brukerkomfort og økonomisk drift av bygg.

  • Skape et godt inneklima og belysning som fremmer helse og trivsel ved styring og regulering av varme, kjøling, ventilasjon og lys.
  • Et lavest mulig energibruk er heldig for miljøet og reduserer kostnadene.

SRO - styring, regulering og overvåkning på vei

Gir effektiv trafikkstyring og sikkerhet for trafikantene.

  • SRO er nødvendig for å oppnå korrekt og effektiv trafikkstyring ved hjelp av intelligente skilt, trafikklys og bommer.
  • Sikkerhet i tunneler er kritisk - kraftforsyning, brannalarm, nødtelefon og overvåkningskameraer må overvåkes.

Rambøll hjelper deg å identifisere din virksomhets behov slik at du oppnår gode og effektive løsninger.

Tjenester

  • SD i bygg
  • SRO/signalanlegg for samferdsel
  • SRO i industri

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no