Prosjektverktøy

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Kjell Arne Nergård

Sivilingeniør - Fagsjef IKT
T: +47 932 43 253

Det finnes alltid et stort potensial for optimalisering av arbeidsprosesser i en virksomhet. Mye av dette er forankret i IT-systemene. Rambølls virksomhetsforståelse gir deg muligheten til å utnytte potensialet fullt ut.

Våre utviklingstjenester omfatter systemutvikling, prosjektverktøy samt integrering av tjenester og prosesser. Våre IKT-rådgivere kan spesifisere og utvikle løsninger som en del av Rambølls øvrige prosjektvirksomhet. Systemutvikling er spesialtilpasset programvare som for eksempel saksbehandlingsverktøy, prosjektstyringsverktøy og databaser. Vi har lang erfaring med spesifikasjon og modellering av løsninger.

Egenutviklede prosjektverktøy

Prosjektverktøy er programvare utviklet i og for et prosjekt. ProBase er en prosjektdatabase, en webbasert database for funksjonsprogrammering, prosjektering og FDV-dokumentasjon for tekniske fag. Projectweb er et webhotell for sentralisert og effektiv håndtering og utveksling av filer, dokumenter og tegninger med mer. Begge er utviklet av Rambøll.

Webbaserte spørreundersøkelser er elektronisk gjennomføring av undersøkelser på web. Denne typen strukturering av informasjon muliggjør effektiv analyse.

Integrasjon mellom systemene

Integrasjoner er metoder som tilrettelegger for at datasystemer kan snakke sammen. Trender går fra store komplekse alt-i-ett applikasjoner til flere spesialiserte applikasjoner som integreres. Rambøll har kompetanse på moderne teknologi som for eksempel web-services, og kan utvikle skreddersydde løsninger ved bruk av dette.

Utviklingsplattformen benytter markedsledende teknologi og gjennomføringsmetodikk. Både webapplikasjoner med ASP.NET og Silverlight, samt selvstendige (standalone) applikasjoner med WPF og WCF benyttes. Prosjektmetoder som SCRUM og Agile støttes.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no