Prosessautomatisering

Kontakt

Thorje Berentsen

Lead Consultant
T: +47 928 93 266

Automatisering medfører fordeler i de fleste prosessanlegg, enten det gjelder industrianlegg eller vann- og avløpsbehandling. Rambøll kan hjelpe deg til anlegg tilpasset dine behov og ønsker.

Automatisering sparer penger

Automatisering av prosesser er ofte nøkkelen til å skape overskudd i en produksjonsbedrift. Spesielt i et høykostland som Norge er det store besparelser i å automatisere mest mulig av prosessene. Det er viktig at det tenkes samspill mellom maskiner og prosesser helt fra starten av prosjektet, både for å sikre riktig pris på utstyr, men også for å kunne hente nødvendige data og styre maskiner som ønsket. Rambøll har kompetanse innen oppbygging av styresystemer og hvordan samspillet mellom produksjonsprosesser skal foregå.

Automatisering av renseanlegg gir miljøgevinst

Miljø er i stadig større fokus og derfor blir det også stilt større krav til behandling av avfallsprodukter. Dette medfører at automatisering av renseprosesser blir nødvendig i de fleste renseanlegg. Automatisering av VA-anlegg (vann og avløp) reduserer i tillegg behov for driftsoperatører og gir bedre utnyttelse av anleggene. Større krav stilles også til prøvetaking og kvalitetssikring av vannkvaliteter i vannforsyningen, noe som kan gjøres gjennom automatiserte prosesser.

Samarbeid på tvers av flere avdelinger innen vann og avløp, og elektroanlegg, gjør Rambøll til en samarbeidspartner stor kompetanse på dette feltet.

Fjernbetjening og overvåkning letter driften

Norges geografi gjør at anleggene ofte er spredt over store avstander. For å lette styring, regulering og overvåkning i slike anlegg er fjernbetjening til stor hjelp. Rambøll har kompetansen som kreves for å finne optimale løsninger.

Enklere hverdag for driftsoperatørene

Å lage kontrollrom som gir god oversikt over prosessene har stor betydning for hverdagen til driftsoperatører. Balansegangen mellom nødvendig informasjon og for mye informasjon er vanskelig, men for mange meget viktig. Å gå glipp av en kritisk alarm eller forvarsel kan være dyrt. I Rambøll har vi tro på at nært samarbeid med våre kunder gir gode løsninger for menneskene som hver dag tilbringer mange timer i disse rommene.

Integrering mot andre systemer

Ved å integrere automatiseringsanlegget med andre systemer for blant annet vedlikehold og produksjonsplanlegging, kan anlegget styres og optimaliseres for å sikre at det yter maksimalt. Slik integrering krever riktige valg i forhold til tekniske løsninger og kommunikasjonsløsninger mellom systemene. Måling av prosessens effektivitet (OEE) gir god hjelp der hvor man ønsker en optimal prosesstyring.

Andre systemer som kan integreres med automatiseringsanlegget er for eksempel produksjonsplanlegging, ordrestyring og lagerstyring. Her er det kundens ønsker som setter begrensninger for hva som er mulig å få til, Rambøll kan sammen med kunden finne hva som er optimalt for den aktuelle virksomheten.


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no