Lyd og bilde

Kjell Arne Nergård

Sivilingeniør - Fagsjef IKT
T: +47 932 43 253
Audiovisuelle hjelpemidler benyttes i stadig større grad. Rambøll har lang erfaring med å implementere lyd og bildeløsninger tilpasset kundens behov. Vi kan sørge for en sømløs integrasjon i rommet og mot byggets øvrige tekniske systemer.

Hva brukes audiovisuelle hjelpemidler til?

Kultursal 

Hver bygd og kommune ønsker å ha en kultursal og den må kunne brukes til mye forskjellig:
Kravene til lyd- og lysanlegg og sceneteknikk varierer for de ulike formålene som: Ungdommens kulturmønstring med band, sang og dans, foredrag og paneldebatter samt teater og revy. Samtidig er økonomien er begrenset. Da er det viktig å ha erfaring med hvilke løsninger som fungerer.

Auditorier og undervisningsrom

De audiovisuelle hjelpemidlene må støtte undervisningen:
Elever og studenter jobber i stor grad på pc og forventer at moderne hjelpemidler benyttes også i undervisningen. I klasserommene selv på barneskolene benyttes lerret med prosjektor og elektronisk tavle . Fjernundervisning med streaming via internett tas i bruk ved høyskoler og universitet.

Idrettsanlegg og kjøpesentre - Informasjon ut til deltagere og kunder:

  • I idrettsanlegg blir resultatene presentert på skjermer og speaker kommenterer prestasjonene over lydanlegget. Ved store arrangementer vises utøverne på storskjerm. Reklame er viktig for inntjeningen til arrangementene.
  • I kjøpesentrene benyttes skjermer og lydanlegg til informasjon, reklame og bakgrunnsmusikk.

Videokonferanse og AV-utstyr gjør det mulig å møtes uten å reise:

  • Med elektroniske tavler og videokonferanse får en gode arbeidsmøter. Møtedeltagerne kan spare både firmaets og egen tid. De kan gjøre nyttige ting for firmaet, og få mer tid sammen med barna.
  • Firmaet sparer penger til reiser.
  • Når antallet flyreiser kuttes, reduseres samtidig CO2 utslippene.

Pasientbehandling

  • Telemedisin gjør det mulig for pasienter i utkantstrøk å få konsultasjon med spesialist uten å reise.
  • Leger ved ulike sykehus kan ta opp samme røntgenbilde og diskutere diagnoser og behandling.  

Ved dialog om behov og synliggjøring av muligheter hjelper vi deg å velge de riktige lyd- og bildeløsningene. De som gir best funksjonalitet og fleksibilitet innenfor kostnadsrammene. Vi samarbeider med arkitekt og andre aktører for å få et godt samspill mellom AV-hjelpemidlene og rommet, møbler og byggets øvrige tekniske systemer. Ved behov kan vi også utføre lydtekniske og visuelle beregninger.


Prosjekter

Eksempler på prosjekter som Rambøll har hatt:

  • Samisk vitenskapsbygg har et auditorium for undervisning, musikk, dans og teater. Det krever allsidige audiovisuelle og scenetekniske installasjoner. I tillegg har salen tolkebokser for simultan tolking av møter og foredrag. Auditoriet skal også kunne benyttes til fjernundervisning.
  • Radiumhospitalet har i Stråleterapibygget et telemedisinstudio med videokonferanseutstyr og elektroniske tavler med svært god bildekvalitet . Det benyttes bl.a. når Radiumhospitalet bistår sykehusene i Gjøvik og Kristiansand med doseplanlegging (bestemme område som som skal bestråles) .

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no