IKT-rom og strukturert kabling

Kontakt

Bente Merete Nordtvedt Myrset

IKT seniorrådgiver
T: +47 405 19 248

For å skape gode kommunikasjons-løsninger er det helt avgjørende med god infrastruktur. Rambøll har kompetansen og erfaringen som skal til for å strukturere føringsveier og datarom slik at det blir optimalt og fleksibelt for deg.

Dagens datatrafikk kjennetegnes av økende behov for overføring av data: I form av videokonferanser, voice over IP, videostreaming og musikknedlasting med mer. Det stiller store krav til hastighet og lagringskapasitet, og øker viktigheten av god infrastruktur. Rambøll er med fra starten i mange byggeprosjekter, og har bred erfaring innen dimensjonering og utforming av datarom og infrastruktur for data og telefoni.

Spredenettet  

Spredenettet er kablingsstrukturen som inngår i nettet. Rambøll har erfaring med å vurdere virksomhetens behov for nettverk og sørger for at bygget får en utforming som gjør an man får et godt strukturert spredenett med lang levetid. IKT-rådgiverne samarbeider tett med elektro og VVS, som prosjekterer infrastruktur for kraft og kjøling. En god infrastruktur i bygget er viktig for å ivareta høy oppetid og fleksibilitet med tanke på fremtidige behov. Å kable om et bygg er dyrt, så lang levetid på investeringen er viktig.

Datarom, datasenter, IKT-rom og serverrom

Datarom, datasenter, IKT-rom og serverrom – mange navn gjenspeiler kanskje viktigheten? Disse rommene må få fornuftige plasseringer og egnet utforming. Høye overføringshastigheter og god lagringskapasitet krever mye utstyr, som igjen øker behovet for føringsveier og kjøling. 

Våre IKT-rådgiverne kan bistå med å vurdere virksomhetens framtidige behov for utstyr og hvilke krav det vil sette til sine omgivelser. Dermed får man datarom hvor det ikke bare er plass til utstyret som medtas når nybygget står der, men som også har utvidelsesmuligheter for årene framover. Dette gjelder både fysisk plass og mulighet for å ivareta økt kjøle- og kraftbehov. Rambøll har utarbeidet standard for telematikkrom for NTNU og standard for data- og serverrom er under utarbeidelse.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no