Faste og trådløse nett

Kontakt

Bente Merete Nordtvedt Myrset

IKT seniorrådgiver
T: +47 405 19 248

Kommunikasjon er essensielt i dagens samfunn. Rambølls mål er å sørge for funksjonelle og stabile nettløsninger tilpasset dine behov. Vår erfaring og kunnskap skaper trygghet hos våre kunder.

Nettverkstjenester

Vi ser en rivende teknologisk utvikling innenfor måten vi kommuniserer på, og forventningen om tilgjengelighet øker stadig. Rambølls rådgivere følger denne utviklingen kontinuerlig, gjennom deltagelse i ulike bransjeforum og kompetansenettverk. Dette gir oss grunnlag for å skreddersy fremtidsrettede nettverksløsninger, helt uavhengig av leverandørvalg.

Aktivt nettverk

Det aktive nettverket er hjernen i data kommunikasjon. En virksomhet vil ofte ha en blanding av systemer, der noen stiller svært strenge krav til sikkerhet og tilgjengelighet, mens andre har lavere krav. Rambøll har erfaring med å tilpasse nettarkitektur til ulike behov for både små og store kunder, og kan lage en leverandøruavhengig funksjonsbeskrivelse for nettløsninger inkludert aktivt utstyr som svitsjer og rutere.

Trådløst nett

Trådløst nett (WLAN) gir brukerne en fleksibel hverdag og muligheten for å jobbe hvor som helst innenfor et dekningsområde. WLAN er også godt egnet som gjestenett for firmaer, konferanselokaler, offentlige bygg, hoteller, kafeer og flyplasser. Mindre virksomheter kan benytte WLAN som sitt primære nett, mens det for større virksomheter vil det ofte være et supplement til kablet nettverk. Trådløst nett kan være hensiktsmessig der fremføring av kabler er vanskelig. Vi har verktøy for å utføre dekningsberegninger for å finne gode plasseringer for basestasjonene.

Trådløs identifikasjon

Trådløs identifikasjon (RFID) gir nye og spennende muligheter,

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no