Elektro og IKT

I dagens samfunn er vi i økende grad avhengig av velfungerende elektro- og IKT-systemer. Svikter kraftforsyningen kan det gi alvorlige følger. IKT spiller en stadig viktigere rolle i vår hverdag. Med sterk basis i Rambølls tverrfaglighet og lange prosjekterfaring, bidrar våre dyktige rådgivere til de riktige løsningene for din virksomhet.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Mari Plyem

Fagkoordinator Elektro
T: +47 934 27 011

Kraftforsyning og -distribusjon er basis for alle andre systemer og må designes slik at installasjonene er sikre i bruk og det ikke blir driftsforstyrrelser. Det krever at fordelingsanlegget tilpasses virksomheten. Noen bygningskategorier kan tåle svikt i strømforsyning og -distribusjon, mens en rekke viktige bygg, som for eksempel det nye Nasjonalmuseet, er avhengig av både reservekraft og nødstrøm. Riktig belysning forenkler orienteringen i bygningen, gir økt trivsel og godt arbeidsmiljø. Transportanlegg som heis og rulletrapper, må fungere slik at alle kan ferdes enkelt og trygt i bygningen i samsvar med kravene til universell utforming.

Riktige tekniske installasjoner gir energivennlige løsninger

God, energiriktig og effektiv drift starter med integrert planlegging og design av bygningen og de tekniske installasjonene. For å ivareta miljø og driftskostnader må energiforbruk til belysning, kjøling og oppvarming reduseres mest mulig. Stadig flere IKT-systemer tas i bruk og med det øker energibehovet, samtidig som det avgis mer varme. Det krever bevisst design for å redusere energibruken mest mulig. Lavest mulig energibruk forutsetter et godt samspill mellom SD-anlegget og de andre systemene. Rambølls flerfaglige kompetanse innen vvs, elektro og IKT gir energivennlige løsninger.

Skreddersydde IKT-konsepter

IKT spiller en stadig viktigere rolle i næringslivet og privat. Vår livsstil og arbeidsmetoder gjør oss i økende grad avhengig av teknologiske hjelpemidler. Vi stoler på at alarmsystemer varsler oss når uhell skjer, at telefonen har dekning overalt og at e-posten kommer frem. Men teknikk alene er ikke nok. Brukerbehovene må styre utviklingen. Rambøll har god erfaring med brukerprosesser og sitter med kompetanse til å skreddersy fremtidsrettede løsninger for deg.

Ved hjelp av konsepter, forstudier og analyser vil Rambøll planlegge og prosjektere de beste løsningene i forhold til oppdragsgivers investeringsevne og behov. Våre rådgivere har bred erfaring med så vel private som offentlige anskaffelser. Rambøll er en uavhengig rådgiver og har ingen økonomiske interesser i valg av løsninger annet enn fornøyde kunder.

Våre prosjekter spenner over en rekke områder, som for eksempel undervisning, forskning, helse, næring, bolig, kultur, idrett, industri, samferdsel og uteområder.

Prosjekter

Nasjonalmuseet sett fra Rådhuset

Nytt Nasjonalmuseum

Det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo blir et kulturbygg i verdensklasse. Rambøll er komplett flerfaglig rådgiver i alle tekniske fag.

Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg

Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg

Oslo kommune har etablert en integrert løsning for avfallsforbrenning, energigjenvinning og fjernvarme på Klemetsrud som bidrar til en økt anvendelse av fornybar energi. Rambøll har vært en sentral rådgiver for kommunen i denne prosessen.

Kvinnherad kulturskulesenter

Kvinnherad kulturskulesenter

Det nye kulturskolesenteret ble bygget i tilknytning til kulturhuset på Husnes i Kvinnherad kommune. Rambøll var både arkitekt og prosjekterende for dette spennende bygget.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites