Svømmehaller og badeanlegg

Kontakt

Nina Aastorp Blindheimsvik

Nina Aastorp Blindheimsvik

Seksjonsleder Bygningsfysikk og Tilstand - Oslo
T: +47 974 61 475
Bjørn Gunnar Foss

Bjørn Gunnar Foss

Seksjonsleder bygningsfysikk - Trondheim
T: +47 930 38 072
Badeanlegg og svømmehaller har sine bygningsfysiske utfordringer med helt spesielt inneklima i forhold til andre bygninger. Selv om avfuktingsanlegg som regel begrenser relativ fuktighet noe, er det pga høy lufttemperatur høyt vanninnhold i lufta. Lufta skal ikke avkjøles så mange gradene før vann felles ut som kondens. Helt tette og godt isolerte konstruksjoner er derfor en forutsetning for at bygget skal fungere. Dette krever bruk av spesielle dampsperrer og gjennomtenkte løsninger og utførelse ved overganger og sammenføyning av konstruksjoner. De høye temperaturene og ønske om store glassflater gir også utfordring mht varmetap og kondens på glassflater.
Andre klimatiske problemstillinger er klorider i vann og luft som fører til korrosjon på konstruksjonsstål, innfestingsmidler, tekniske anlegg og komponenter av rustfritt stål (leidere, rekkverk m.m.).

I de senere årene har det blitt mer fokus på problemstillinger rundt alkalitet i betong og vannkvalitet. Norsk vann er for det meste overflatevann som inneholder lite kalk/kalsium og er blødt. Dette, sammen med høy temperatur og PH kan bryte ned materialer som membraner, flislim og fugemasser. Tiltak som bruk av lavalkalisement i dekkekonstruksjoner, samt analyse av lokal vannkvalitet før valg av materialer er som regel en forutsetning for et godt resultat.

Bygningsfysisk prosjekterende bør sette av mye tid sammen med øvrige prosjekterende for å løse disse spesielle utfordringene.

Rambøll har god erfaring i skadeanalyser, prosjektering av badeanlegg, og har hatt ansvaret for bygningsfysisk prosjektering på flere av de nyere badeanleggene i Norge.

Prosjektering av badeanlegg gjennomføres i tiltaksklasse 3. Det stilles normalt krav til egen bygningsfysisk rådgiver og i tillegg uavhengig kontroll av prosjekteringen. Rambøll har godkjenning i tiltaksklasse 3 for både prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse.

Utførelse av membraner, vanntette konstruksjoner og dampsperrer er viktig for et godt resultat. Rambøll har erfaring med kontroll av utførelse av kritiske områder. Bygget  termograferes og tetthetsmåles før dampsperra kles inn, slik at luftlekkasjer kan tettes før det er for sent.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no