Byggherrerådgiving

I Rambøll har vi kunnskap som sikrer at byggeprosessen og resultatet blir vellykket – fra den første ideen blir utviklet, til bygningen overleveres til kunden. Vi bistår også i utviklingen av prosedyrer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Bygging er ikke noen enkel oppgave. Det kreves lang erfaring for å oppføre et bygg etter spesifikasjonene, i tide og innenfor budsjett, og samtidig sikre at alle interessenter er fornøyde med prosessen.

Vi hjelper kunden å oppnå sine mål

Vi tilbyr rådgivingstjenester og prosjektledelse for kunder med behov for å styrke sin kompetanse eller kapasitet. I denne rollen bistår Rambøll i engasjement av arkitekter, ingeniører og entreprenører til å utforme og oppføre bygningen.

Vår jobb er å handle i kundens beste interesse, fokusere på å oppnå kundens mål og sikre kvalifisert samarbeid mellom de involverte partene. Vi overvåker andres tjenester og iverksetter korrigerende tiltak ved behov.

Byggeherrerådgiving av høy kvalitet

Det er alltid viktig for oss å levere bygningsrelaterte tjenester av høy kvalitet. Vi måler resultatene våre basert på funksjon, estetikk, bærekraftighet, inneklima, strømforbruk, drift, vedlikehold og økonomi.

Kunden kan ha tillitt til Rambølls byggherrerådgiving fordi vi er profesjonelle, nytenkende, lojale og nærværende. Vi har fokus på at oppgavene skal løses effektivt til avtalt kvalitet, tid og kostnad. Vi arbeider flerfaglig og har adgang til kompentanse innen fag som brannteknikk, bygningsfysikk, geoteknikk, miljø og bygg.

Rambøll tilbyr kunderådgivning innenfor følgende områder:

  • planlegging
  • prosjektutvikling
  • prosjektledelse
  • anbudsmetoder
  • rådgiving for investorer og leietakere
  • analyse av eiendommer
  • byggeledelse
  • vurdering av betingelser
  • rehabiliterinsgprosesser
  • fasilitetsadministrasjon

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites