Brann og sikkerhet

Riktig brannprosjektering medfører brannsikkerhet for mennesker, samfunn, miljø og materielle verdier. Våre eksperter bruker de nyeste og mest gunstige verktøyene (f.eks. BIM, simulering, risikoanalyse) for å finne det beste brannkonseptet for ditt prosjekt.

Brann og sikkerhet

Kontakt

 

Her finner du kontaktpersoner innen brannsikring på de ulike kontorene våre.

Elin Nordby Salvesen

Elin Nordby Salvesen

Sivilingeniør
T: +47 476 27 480

I dagens moderne byggenæring stiller byggherre stadig høyere krav til sine prosjekter, i tillegg til at bærekraft, arkitektenes design og visjon utfordrer de tradisjonelle løsningene. Konkurransen for å få ned byggekostnaden er stor, og kravet til dokumentasjon fra myndighetene øker.

Skreddersydd brannprosjektering

Vi fokuserer på riktig og god brannprosjektering som vil sikre solide, kostnadseffektive og miljøeffektive løsninger. I tillegg vil person- og verdisikkerhet bli ivaretatt på ønsket måte, i henhold til myndighetskrav og krav formulert av interessenter i prosjektet. I vår brannprosjektering, benytter vi oss av digitale verktøy (f.eks. BIM og simuleringsverktøy), statistisk analyse av faktiske branner og våre eksperters tverrfaglige kompetanse for å finne det optimale brannkonseptet for hvert enkelt prosjekt. Ved å engasjere brannrådgiveren i en tidlig fase av prosjektet, legges alt til rette for å implementere de beste tverrfaglige løsningene.

Våre tjenester innen brannprosjektering/brannteknikk/brannsikring

Tidlig fase og forprosjektfase

• Brannskisser
• Overordnet brannkonsept
• Mulighetsstudie

Detaljfase

• Brannprosjektering (bl.a. brannkonsept, risikoanalyse og dokumentasjon av fravik)
• Branntekniske tegninger og brannprosjektering vha. BIM
• Simulering av røyk, brann og rømning (med mulighet for visualisering ved hjelp av VR)
• Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering (KPR Brann)
• Eksplosjonssikkerhet (Eksplosjonsverndokument, ATEX NEK 420 områdeklassifisering, sonekart EX-soner, beregning avlastningsflater)

Byggefase

Kontroll av utførelse på byggeplass (KUT)
Generell brannteknisk rådgivning
Brannsikkerhet på byggeplass (SHA-plan)

Driftsfase

Risikoanalyser
Brannteknisk tilstandsvurdering
Teknisk Due Dilligence
Kurs, foredrag og øvelser
Branndokumentasjon (iht. «Forskrift om brannforebygging»)
Rømningsplaner og orienteringsplaner

 

Lokal og global ekspertise innen brannprosjektering/brannteknikk/brannsikring

Vi kan tilby høy fagkompetanse innen brannprosjektering (både nasjonalt og internasjonalt), og leverer derfor et bredt spekter av branntekniske tjenester som bidrar til å innfri forskriftskrav og ønsket verdiskapning. Som et aktivt og engasjert miljø, er vi opptatt av å kontinuerlig utvikle våre tjenester og produkter. I tillegg legger vi stor vekt på å øke ferdighetene og kompetansen til våre rådgivere. Vi samarbeider tett med universiteter, andre forskningsinstitusjoner, rådgivere og industribedrifter, samtidig som vi selv deltar aktivt i forskning innen fagfeltet.

 

Prosjekter

Nasjonalmuseet sett fra Rådhuset

Nytt Nasjonalmuseum

Det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo blir et kulturbygg i verdensklasse. Rambøll er komplett flerfaglig rådgiver i alle tekniske fag.

Damsgård skole

Damsgård skole

Med miljøvennlige løsninger og inkluderende arkitektur har Damsgård skole blitt et levende sted for lek og læring, til glede for både elever og lærere.

Fasaden på nye Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole

Heimdal Videregående skole og idrettshall har løftet en hel bydel og blitt en arena for læringsglede, idrett og kreativ utfoldelse. Rambøll har stått for arkitektur og alle tekniske fag i prosjektet.

Moholt 50|50. Barnehagens østlige fasade. Illustrasjon: MDH Arkitekter SA

Moholt 50|50

Moholt Studentby vil utgjøre 21 000 m2 bygningsmasse i massivtre når alt står ferdig i 2017. Rambøll har vært ansvarlig for brannteknisk rådgivning og -risikovurderinger på prosjektet.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites