Bærekraftige løsninger

Det er et stadig økende fokus på energieffektive bygg, som ivaretar både det indre og ytre miljøet på en god måte. I Rambøll ser vi ikke bygninger som isolerte bærekraftige systemer - vi ser dem som en del av nabolag og byer.

Kontakt


Lucas van Laack

Senior energi og miljørådgiver
T: +47 408 22 894

Bærekraftige bygninger var en gang en investering reservert for de mest idealistiske byggherrene. Nye offentlige krav og økt ambisjonsnivå med hensyn til energibruk, materialbruk og CO2-belastning har ført til at også disse type bygninger har blitt viktige, spesielt for kunder som ønsker å assosiere sin egen virksomhet med disse bygningene. Energibruken i bygg har blitt et viktig tema spesielt med tanken på utviklingen myndighetene ser for seg.

Bærekraftige og lønnsomme løsninger

I Rambøll ser vi det som vår oppgave å skape verdi for våre kunder ved å velge riktige løsninger som er mest bærekraftig og lønnsomme. For hvert prosjekt blir løsningene skreddersydd og tilpasset med hensyn til geografi, klima, økonomiske rammer og kundens ambisjonsnivå.

Bærekraftige løsninger omfatter mange forskjellige områder og sertifiseringer som

  • integrert energidesign – optimalisering av bygg og tekniske løsninger for å oppnå maksimalt energibesparelse. Passivhus og nærnullenergibygg er eksempler av slike type bygninger
  • BREEAM-NOR – sertifisering av bygninger basert på det britiske BREEAM-systemet
  • LEED-sertifisering
  • LCA-/LCC-analyser – vurderinger av byggets totale livsløpskostnader
  • C2C-løsninger («Cradle 2 Cradle») – utvikling og valg av bærekraftige materialer fra start til vugge
  • energiforsyning – bærekraftige energiforsyning for bygg, optimalisering av valgte tekniske løsninger for leveranse av energi. Dette kan være solfanger anlegg, solcelle systemer, varmepumper, vindmøller i bygg etc.

Flerfaglighet sentralt

Bærekraftige løsninger involverer ofte flere fagområder. I Rambøll vurderer vi for hvert prosjekt hvilke spesialister som kreves til å løse oppgavene. Vi har bidratt til utvikling av mange spennende bærekraftige prosjekter som for eksempel

  • utvidelse av FRAM-senteret i Tromsø
  • Lerkendal Hotell i Trondheim
  • kontorbygg Papirbredden II i Drammen

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites