Akvakultur

Akvakultur er en stor og voksende eksportnæring, som bidrar til aktivitet og sysselsetting over hele landet.

Rambøll har lang erfaring med prosjekter innen akvakultur. Våre eksperter har kompetanse og erfaring innen de fleste fagområder som kreves for å gjennomføre prosjekter for akvakulturnæringen.

Akvakulturanlegg

Rambøll jobber med hele spekteret av tjenester innen akvakultur, fra idefasen og utredninger til myndighetshåndtering, prosjektledelse og oppfølging av leverandører i garantiperioden.
Vi bistår våre kunder i å velge løsninger som er bærekraftige og kostnadseffektive, og som tilfredsstiller dagens behov. I tillegg tar vi hensyn til forventet fremtidige behov og utvikling.

Innen akvakultur tilbyr Rambøll blant annet:

 • Utredninger
 • Strategisk planlegging med behovsanalyse, etablering av målsetting og utarbeidelse av kravspesifikasjon for prosjekter
 • Gjennomføring av mulighetsstudier
 • Alternativanalyser med kost/nytte-evalueringer
 • Konseptutvikling med finansielle analyser som underlag for investeringsbeslutninger • Innkjøp/kontrahering
 • Håndtering av prosesser med myndigheter
 • Planprosesser, logistikk, eiendomsutvikling
 • Prosjektledelse for byggherren
 • Bygge- og Installasjonsledelse
 • Testing/idriftsettelse/garantioppfølging
 • Sertifisering, inspeksjon, typeprøving (CE)
 • SHA/HMS og QA/QC
 • Prosjektering og prosjekteringsledelse innen de fleste fagfelt

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites