Akustikk

Et suksesskriterium innen byggdesign er god akustikk og hvordan et bygning oppleves av menneskene som bruker det. Lydmiljø påvirker helse, kommunikasjon og ikke minst produktivitet.

Kontakt:

Vegard Wøllo

Seksjonsleder Akustikk Oslo
T: +47 416 69 273
Frederik S. Sardinoux

Frederik Strand Sardinoux

Seksjonsleder Akustikk Trondheim
T: +47 938 25 673

Støy- og vibrasjonsprosjekter i alle størrelser

Lydmiljø er viktig i alt fra kontorlandskaper og flerbrukslokaler til boliger og klasserom i skoler – også de akustiske forskriftskravene blir stadig strammet inn.

Rambøll arbeider med akustikk, støy og vibrasjoner. Vi benytter måleutstyr og avansert programvare i arbeidet med å presentere nøyaktige beregninger og rapporter. Vi kan ta på oss oppgaver av alle størrelser, alt fra mindre måleoppdrag til komplett akustisk prosjektering av større bygninger, spesielle konstruksjoner eller veger.

Ekspertområde og relevante prosjekter

Våre ekspertområder:

 • Bygningsakustikk
 • Akustikk i rom og i større saler
 • Utendørs støyvurderinger og støyreduksjon
 • Industrielle støyvurderinger
 • Lydmålinger

En typisk prosjekteringsprosess:

 • Beregning og vurdering av støy fra veger, jernbane eller industri
 • Spesifisering av gjeldende lydkrav
 • Utarbeide lydtegninger med forskriftskrav
 • Akustisk dimensjonering av konstruksjoner, fasader, vinduer, ventilasjon og vurdering av detaljer
 • Bistå under byggeperioden og å hjelpe til med valg av konstruksjonsmaterialer
 • Ferdigbefaringer og kontrollmålinger

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites