Rør og piping

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Håvard Nordvang

Markedskoordinator
T: +47 901 14 484

Rambøll har erfarne ingeniører og spesialister som arbeider innen alle områder av rørdisiplinen, herunder med utvikling av situasjonsplaner, utstyrslayout og rørarrangement, styrkeberegning av blant annet trykkpåkjent utstyr og stålkonstruksjoner, fleksibilitetsanalyser av rørsystemer samt isometriske rørtegninger og detaljtegninger for produksjon.

Ofte forestår Rambøll utviklingen av basislayout for prosessutstyr, og inngår deretter et tett samarbeid med valgt prosessleverandører for å sikre en optimal layout i forhold til daglig drift og vedlikehold.

Rambølls tjenestespekter innen rør og piping omfatter:

 • Dimensjonering av røranlegg og materialvalg basert på relevante standarder
 • Dimensjonering av tanker og materialvalg basert på relevante standarder
 • Trykkfallsberegninger
 • Fleksibilitets-/stressberegninger av rørsystemer
 • Styrkeberegning av trykkpåkjent utstyr og stålkonstruksjoner
 • Utarbeidelse av situasjonsplaner, utstyrslayout og rørarrangement
 • Utarbeidelse av isometriske rørtegninger og detaljtegninger for produksjon
 • MTO og røroppheng

Verktøy og programvare:

 • Ohmtech Visual Vessel Design-Pressure Vessel Software
 • AutoCad 3D plant
 • Bentley Autopipe, pipestress calculations
 • Bentley Autoplant 3D Piping Isometrics / Bentley P&ID
 • PDMS 3D Piping isometrics

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no