Prosessteknikk

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Håvard Nordvang

Markedskoordinator
T: +47 901 14 484

Rambøll har erfarne ingeniører og spesialister med lang erfaring fra prosessindustri og prosessteknikk innen mange forskjellige fagområder og med kompetanse på utarbeidelse av prosessvurderinger, PFDs, PIDs og prosesspesifikasjoner.

Innen fagområdet prosessteknikk har Rambøll en omfattende kunnskap om utstyr til håndtering av kjemiske og farmasøytiske enhetsoperasjoner, samt om de krav som stilles til prosjektledelse, myndighetskrav, kvalitetskontroll og dokumentasjon.

Vårt tjenestespekter innen prosessteknikk omfatter:

 • prosessvurderinger
 • optimalisering (prosess, energi, miljø)
 • massebalanser
 • varmebalanser og energibalanser
 • prosesstyring, automasjon og instrumentering
 • innkjøp inkludert prekvalifiseringer og utvelgelse av leverandører
 • oppfølging av leverandører
 • montasjeledelse
 • prosesspesifikasjoner
 • flytskjemautvikling
 • funksjonsbeskrivelser
 • utarbeidelse av tegninger i 3D
 • utstyrsvalg og dimensjonering
 • vurderinger, valg og spesifisering av utstyr 
 • utarbeidelse av dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no