Mekanisk konstruksjon

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Håvard Nordvang

Markedskoordinator
T: +47 901 14 484

Mekanisk konstruksjon og styrkeberegning er en sentral del av Rambølls kompetanse og arbeidshverdag. Våre erfarne ingeniører og konstruktører har solid teoretisk utdannelse og praktisk verkstedserfaring, kombinert med de mest moderne og avanserte og effektive konstruksjonsverktøy på 2D så vel som 3D-plattformer.

Vi utfører alt mekanisk designarbeid i henhold til relevante offshore- og industristandarder.

En rekke av de spesialmaskiner som er konstruert, har senere blitt patentert av våre oppdragsgivere. Mer avanserte styrkeberegning og analyse utføres ved hjelp av statikkprogrammer eller finite elementprogrammer.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Konstruksjon og 3D-modellering
  • Statiske og dynamiske analyser
  • Prosjektgjennomføring (studier, forprosjekter, detaljprosjekter)
  • Prosjektledelse og planlegging
  • Korrosjonsvurderinger og overflatebehandlinger
  • Utarbeidelse av spesifikasjoner, forespørsler, tilbuds- og innkjøpsbistand
  • Oppfølging av produksjon, montasje og ferdigstillelse

Verktøy og programvare:

  • FEM-design, Focus konstruksjon, AutoCad Mechanical 2D/3D, Inventor, PDMS
  • Revit Structure og Tekla Structures
  • ANSYS, STAAD.Pro med flere

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no