Commissioning og idriftsettelse

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Håvard Nordvang

Markedskoordinator
T: +47 901 14 484

Rambølls tjenester knyttet til idriftsettelse vil typisk innbefatte både planleggings- og oppfølgingsaktiviteter.

Arbeidet vil normalt kreve nært samarbeid mellom prosjektorganisasjon og driftsavdelinger, og typiske tjenester kan være:

  • Definere prosjektspesifikke krav og rutiner for idriftsettelse
  • Utarbeide rutiner for verifikasjon av Mechanical completion (MC)
  • Utarbeide eller verifisere krav til testprosedyrer
  • Detaljplanlegging av idriftsettelsesaktiviteter
  • Oppfølging og verifikasjon av idriftsettelsesaktiviteter i forhold til designkrav
  • Dokumentasjon fra idriftsettelse, opplæring av driftspersonell og fra overtagelsesforretning

Prosjektets entreprise og leveransemodell vil påvirke behov og omfang for rådgiverytelser, for eksempel i et prosjekt med flere totalleveranser vil entreprenør eller leverandør være ansvarlig for planlegging og utførelse av egne idriftsettelsearbeider mens Rambøll vil følge dette opp i henhold til prosjektets fastlagte rutiner.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no