Akustikk

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Lars Boberg Hov

Lars Boberg Hov

Seksjonsleder akustikk
T: 957 46 316

I våre prosjekter presenterer vi beregninger og rapporter som tar for seg akustiske spørsmål, støy og vibrasjoner. I Rambøll benytter vi avansert måleutstyr og programvare for beregning og framstilling av resultater.

Rambøll utfører oppgaver i alle størrelser – alt fra mindre måleoppdrag til mer omfattende akustisk prosjektering i store prosjekter. Våre ekspertområder:

  • kartlegging av virksomheters støyende aktiviteter
  • kartlegging av akustiske egenskaper for bygg, rigger og fabrikker
  • akustikk i innendørslokaler
  • utendørs støyvurderinger og tiltak for støybegrensning
  • industristøy og vibrasjoner fra industrielt maskineri
  • måling av lydnivå, etterklangstid og lydkvalitet

En typisk prosjekteringsprosess innen akustikk kan omfatte følgende punkter:

  • måling eller beregning av støy fra industri og fabrikker
  • spesifisering av gjeldende lydkrav
  • utarbeidelse av gode akustiske løsninger og forslag til støyreduksjon
  • ferdigbefaringer og kontrollmålinger

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no