Urban

URBAN                            ARKITEKTONISK                            DAGSLYS

 

Vi jobber innen urbane prosjekter, både i liten og stor skala. Prosjektene strekker seg fra belysningen av en enkelt sti eller benk, der sikkerhet er i fokus, til masterplaner for en hel by, der identitet ofte er en av de sentrale temaer. I utendørsområder kan god belysning bidra til å skape sammenheng og helhet i et område. Lys stimulerer sansene og gir opplevelser. Utendørs benyttes lys på en bevisst måte slik at det skapes lysmiljøer som oppfordrer til opphold og sikrer trygg ferdsel. Lyset må derfor være tilpasset uterommenes ulike aktiviteter.

Gjennom en masterplaner kan en by eller et område styrke sin identitet, øke områders visuelle kvaliteter, og sørge for at trygghet ivaretas. Urbane belysningsprosjekter går gjerne samtidig ned i detaljen, sånn at man sikrer kvalitet i alle ledd.

 

Prosjekter

Slottsfjellet

Helhetlig lysplan for Slottsfjellområdet.

Belysningskonsept for Vollebekk

Paralelloppdrag for Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Indre Glød i Lystlunden

Prøvelyssetting av Lystlunden i Horten, med fokus på de eksisterende elementer i parken.

Lysdesign i undergang ved oslo s

Elvepuls

Rambøll har utviklet et belysningskonsept for gangforbindelsen under Oslo S, på vegne av Jernbaneverket.

Belysning av Kraftmaster

Effektbelysning av kraftmastene ved innseilingen til Svelvik.

Staging Urban Spaces

Masterplan for sentrumsområde i Stavanger.

Belysning av Mjøndalsbrua

Belysning av Mjøndalsbrua i samarbeid med kunstner Jenny Alnæs.

Havnegata i Holmestrand

Belysningsanlegg til havnefronten i Holmestrand.

Akershus fjernvarmesentral

Prøvelyssetting av Akershus fjernvarmesentral på Lillestrøm.

Lysplan for Haugenstua

Masterplan og prøvelyssetting i Groruddalen.

Byutviklingsprosjekter, Drammen kommune

Byutviklingsprosjekter i Drammen sentrum

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no