Landskapsarkitektur

Rambøll har et av landets største miljøer innen landskapsarkitektur. Våre eksperter har lang erfaring fra alle typer landskapsoppdrag, fra små og lokale prosjekter til store landskapsinngrep. 

Teglverket skole

Kontakt

Aaste Gulden Sakya

Aaste Gulden Sakya

Fagkoordinator Landskapsarkitektur
T: +47 930 34 071

Torstein Skauge

Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T: +47 952 21 413

Vi tilbyr analyser, arealplanlegging, utredninger, formgiving og prosjekteringsytelser i et komplett flerfaglig miljø. En helhetlig oppgavetilnærming står sentralt i tjenester vi leverer til våre kunder.

Våre landskapsarkitekter setter mennesket i sentrum og jobber for å skape inspirerende og gode møteplasser. Vi har fokus på funksjon, estetikk og bærekraft.

Lokal tilstedeværelse
Landskapsarkitektmiljøet i Rambøll teller rundt 55 medarbeidere, fordelt mellom kontorene i Arendal, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tønsberg.

Vi samarbeider tett sammen med Rambølls arkitekter, arealplanleggere og øvrige rådgivere i utviklingen av våre oppdrag.

Her finner du oversikt over våre kontaktpersoner innen landskapsarkitektur.

Prosjekter

Biblioteksplassen Bergen

Biblioteksplassen

Den eksisterende plass bak Bergen bibliotek oppgraderes i 3 ulike områder, som alle henter identitet fra nåværende situasjon.

Brumunddal torg

Brumunddal torg

Som et ledd i transformasjonen av Brumunddal fra tettsted til by, har det vært viktig å skape en sentral samlingsplass for byens befolkning. Torget ligger sentralt plassert langs gågata i Brumunddal, og har blitt til gjennom en lang prosess i tett kontakt med interessegrupper og gårdeiere/næringsdrivende i sentrum, og med kommunen som aktiv premissgiver.

Fisketorget Bergen

Fisketorget

Torget i Bergen har en lang og viktig historie i Bergen sentrum. Livet på området, dag som natt, er med til å gi Bergen sin særlige stemning rundt havnen og sjøen.

Teglverket skole

Teglverket skole

Høsten 2015 åpnet nye Teglverket skole på Hasle i Oslo.

Middelalderparken

Middelalderparken

Utgangspunktet for landskapsplanen er omlegging av Follobanen og kravet om opparbeidelse av park etter at anlegget er avsluttet.

Akershuskaia

Nordre Akershuskai

Prosjektet omfatter en generell opprustning, der hovedmålet er å rydde opp og legge forholdene bedre til rette for allmennheten.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider