Interiørarkitektur

Rambølls interiørarkitekter har bred og variert erfaring fra alle typer innrednings- og interiøroppdrag knyttet til blant annet undervisningsbygg, helsebygg, hotell og restaurant, butikkinnredning, kontor- og administrasjonsbygg, restaurering og fornying, arbeidsplassutforming, belysningsplanlegging, fargesetting, møblerings- og utstyrsplanlegging, og anbudsbeskrivelser.

Kontakt

 

Lene Utbjoe

Lene Utbjoe

Avdelingsleder
T: +47 915 96 944
Gjennom nært samarbeid med oppdragsgiver og bruker er det vårt mål å komme frem til løsninger som har høye estetiske kvaliteter, stor bruksfunksjonalitet og som gir inspirerende rammer for gode bo- og arbeidsmiljøer.

Vi jobber i integrerte flerfaglige team i tett kreativt samarbeid med våre arkitekter, lysdesignere, akustikere og installasjonstekniske rådgivere.

Prosjekter

Skagerak energi

Skagerak energi - nytt hovedkvarter

For et av Norges største kraftselskap har det vært viktig å være forankret lokalt. Hovedkvarteret for Skagerak Energi er «sydd inn» i sentrumskjernen i Porsgrunn. Å innplassere Telemarks største kontorbygg inn i et eksisterende småskala gatestruktur har vært en spennende faglig utfordring.

Sandviksboder 1. Fotograf: Hundven - Clements

Sandviksboder 1 - interiør PWC

Som en videreføring av Rambøll’s arkitektoppdrag, har interiørarkitekt hatt som eget oppdrag å ivareta PwC sine spesielle ønsker og behov opp mot byggherre i forhold til sine nye lokaler i Sandviksboder 1.

Parkbygget Haukeland sykehus

Parkbygget for Haukeland sykehus

Helse Bergen har bygget et nytt senter for nukleærmedisin/PET med tilhørende poliklinikk og sengeavdeling ved Haukeland universitetssykehus. Rambøll har bidratt som arkitekt og rådgiver innen bygge-, brann-, vvs- og elektroteknikk.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider