Helsebygg

Arkitektoniske løsninger påvirker menneskenes helse og velvære. Spesielt i helsebygg, der pasientene ofte er i en usikker helsesituasjon og personell ofte har et utfordrende og stressende arbeidsmiljø, må det legges stor vekt på utforming av stimulerende omgivelser og et inspirerende bo- og arbeidsmiljø. Det er behov for arealer som understøtter effektiv behandling samtidig som det tilrettelegger for god omsorg og pleie.

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241
Rambølls arkitekter og ingeniører arbeider med planlegging av de fleste bygningstyper innenfor helsevesenet, både nybygg, ombygging og rehabilitering. Oppgavene knyttet til i helsebyggene er funksjonelt, teknisk og organisatorisk svært komplekse og varierer fra planlegging og prosjektering av beboerrom og sengeposter, behandlingsrom, operasjonsstuer, poliklinikker, laboratorier, isolater, PET/CT, røntgenavdelinger og andre spesialfunksjoner. Med vår energiekspertise kan vi bidra med energieffektivisering av eksisterende og nye bygg, helt ned til passivhusstandard.

Nytt senter til Haukeland sykehus, Bergen

På oppdrag av Helse Bergen har Rambølls datterselskap Studio 4 Arkitekter, sammen med KHR Arkitekter og pka ARKITEKTER, tegnet det nye senteret ved Haukeland sykehus. Målsettingen er et komplett og moderne senter som innholder både psykiatri og somatik. Senteret skal holde et høyt internasjonalt nivå, med helhetlige og funksjonelle løsninger tilpasset tomten, omgivelsene og klimaet. Hovedoppgaven til våre arkitekter har vært å skape inspirerende og funksjonelle rammer for pasienter, pårørende, ansatte og studenter.

Mer om prosjektet Nytt senter til Haukeland sykehus

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites