Seksjon for Prosjektering og kontroll

Kontakt

Elisabeth Røine

Elisabeth Røine

Seksjonsleder Prosjektering og kontroll
T: +47 934 99 699

Brannsikkerheten må ivaretas gjennom hele livsløpet til en bygning. Fra forprosjekt til detaljeringsfasen, og fra utførelse til ferdigstilling, tilbyr seksjon for prosjektering og kontroll rådgivningstjenester som bidrar til å optimalisere de branntekniske løsningene.

Fra og med 1. januar 2013 har myndighetene satt krav om at det skal være obligatorisk uavhengig kontroll (UKPR) av all brannprosjektering i tiltaksklasse 2 og 3.

Seksjon for prosjektering og kontroll kan gjennomføre kontroller i alle typer prosjekter, også der Rambøll ikke selv er ansvarlig prosjekterende for brannsikkerheten. UKPR kan også gjennomføres etter særskilt ønske fra byggherre, og er relevant for et vidt spekter av prosjekter.

Mange branntekniske feil skjer i utførelsesfasen, og kunne vært avdekket på et tidlig stadium dersom det hadde vært økt fokus på forebygging av brannsikkerhet. I tråd med stadig økende fokus på kontroll av brannteknisk utførelse på byggeplass er dette også en tjeneste Rambøll kan tilby. Gjennom fysisk kontroll fortløpende i utførelsesfasen vil man bidra til økt sikkerhets- og kvalitetsnivå i driftsfasen.

I eksisterende byggverk bistår seksjon for prosjektering og kontroll med gjennomføring av branntekniske tilstandsvurderinger. Dette med mål å sikre at gjeldende myndighetskrav ivaretas, men også for bistå med komplettering eller oppdatering av brannverndokumentasjonen til bygningen.

I det daglige etterstreber seksjon for prosjektering og kontroll å gi de beste branntekniske rådene, med fokus på økonomisk og praktisk gjennomførbarhet for å bidra i størst mulig grad til verdiskaping inn i det enkelte prosjekt.

Våre tjenester

  • Uavhengig kontroll av brannkonsept (UKPR)
  • Kontroll av brannteknisk utførelse på byggeplass (KUT)
  • Brannteknisk tilstandsvurdering av eksisterende byggverk
  • Rømnings- og orienteringsplaner
  • Brannverndokumentasjon (FDV-dokumentasjon)

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no