Brann og sikkerhet

Rambøll har bred kompetanse og stor kunnskap om brannteknisk prosjektering. Våre dyktige brannrådgivere analyserer, prosjekterer og dokumenterer kostnadseffektive løsninger for alle typer bygg og konstruksjoner.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Elisabeth Røine

Elisabeth Røine

Seksjonsleder Prosjektering og kontroll
T: +47 934 99 699

Vi gjennomfører prosjektering og rådgivning innenfor et stort spekter av brannfaglige tjenester. Rambøll har lang erfaring innen brannteknisk rådgiving både nasjonalt og internasjonalt, med kontinuerlig deltagelse i flere store tverrfaglige prosjekter.

Riktig og god brannteknisk prosjektering vil sikre solide, levedyktige og miljøeffektive løsninger. I tillegg vil person- verdisikkerheten bli ivaretatt på ønsket måte, både i forhold til myndighetskrav og krav formulert av andre interessegrupper i prosjektet.

Rambølls rådgivere innen brann og sikkerhet

Rambøll har sterk lokal tilstedeværelse i Norge med cirka 45 brannrådgivere fordelt på kontorene i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Lillehammer, Oslo og Trondheim.

Det internasjonale samarbeidet i Rambøll gjør at vi tilgang på global kompetanse gjennom et nettverk av om lag 110 brannrådgivere i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og De forente arabiske emirater.

Som et aktivt og engasjert miljø, er vi opptatt av å kontinuerlig utvikle våre tjenester og produkter. I tillegg legger vi stor vekt på øke ferdighetene og kompetansen til våre rådgivere.

Prosjekter

Nytt Nasjonalmuseum

Det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo blir et kulturbygg i verdensklasse. Rambøll er komplett flerfaglig rådgiver i alle tekniske fag.

Hamsunsenteret

Hamsunsenteret

Hamsunsenteret ble i 2009 etablert som et nasjonalt senter som skal presentere nobelprisvinneren Knut Hamsun, hans liv og forfatterskap. På grunn av byggets arkitektoniske utforming, utført av den verdenskjente arkitekten Steven Toll, måtte Rambøll finne helt spesielle løsninger for at bygget skulle kunne oppføres innenfor eksisterende regelverk.

Hovedkontor til Agder Energi - et moderne lavenergibygg

Rambøll ble engasjert av Agder Energi i forbindelse med et nytt kontorbygg som skal sette en ny standard for lavenergibygg.

Moholt 50|50. Barnehagens østlige fasade. Illustrasjon: MDH Arkitekter SA

Moholt 50|50

Moholt Studentby vil utgjøre 21 000 m2 bygningsmasse i massivtre når alt står ferdig i 2017. Rambøll har vært ansvarlig for brannteknisk rådgivning og -risikovurderinger på prosjektet.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites