Brann og sikkerhet

Rambøll har bred kompetanse og stor kunnskap om brannteknisk prosjektering. Våre dyktige brannrådgivere analyserer, prosjekterer og dokumenterer kostnadseffektive løsninger for alle typer bygg og konstruksjoner.

Brann og sikkerhet

Kontakt

 
Elin Nordby Salvesen

Elin Nordby Salvesen

Sivilingeniør
T: +47 476 27 480

Vi gjennomfører prosjektering og rådgivning innenfor et stort spekter av brannfaglige tjenester. Rambøll har lang erfaring innen brannteknisk rådgiving både nasjonalt og internasjonalt, med kontinuerlig deltagelse i flere store tverrfaglige prosjekter.

Riktig og god brannteknisk prosjektering vil sikre solide, levedyktige og miljøeffektive løsninger. I tillegg vil person- verdisikkerheten bli ivaretatt på ønsket måte, både i forhold til myndighetskrav og krav formulert av andre interessegrupper i prosjektet.

Rambølls rådgivere innen brann og sikkerhet

Rambøll har sterk lokal tilstedeværelse i Norge med cirka 45 brannrådgivere fordelt på kontorene i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Lillehammer, Oslo og Trondheim.

Det internasjonale samarbeidet i Rambøll gjør at vi tilgang på global kompetanse gjennom et nettverk av om lag 110 brannrådgivere i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og De forente arabiske emirater.

Som et aktivt og engasjert miljø, er vi opptatt av å kontinuerlig utvikle våre tjenester og produkter. I tillegg legger vi stor vekt på øke ferdighetene og kompetansen til våre rådgivere.

Prosjekter

Nasjonalmuseet sett fra Rådhuset

Nytt Nasjonalmuseum

Det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo blir et kulturbygg i verdensklasse. Rambøll er komplett flerfaglig rådgiver i alle tekniske fag.

Damsgård skole

Damsgård skole

Med miljøvennlige løsninger og inkluderende arkitektur har Damsgård skole blitt et levende sted for lek og læring, til glede for både elever og lærere.

Fasaden på nye Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole

Heimdal Videregående skole og idrettshall har løftet en hel bydel og blitt en arena for læringsglede, idrett og kreativ utfoldelse. Rambøll har stått for arkitektur og alle tekniske fag i prosjektet.

Moholt 50|50. Barnehagens østlige fasade. Illustrasjon: MDH Arkitekter SA

Moholt 50|50

Moholt Studentby vil utgjøre 21 000 m2 bygningsmasse i massivtre når alt står ferdig i 2017. Rambøll har vært ansvarlig for brannteknisk rådgivning og -risikovurderinger på prosjektet.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites