Undervisningsbygg

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Gjennom en rekke programmerings- og prosjekteringsoppgaver, både knyttet til høyere utdanning, videregående skoler og barne- og ungdomsskoler, har Rambølls arkitekter bygget opp god kunnskap og erfaring om de generelle pedagogiske, tekniske og funksjonelle krav som stilles til ulike undervisningsbygg. 

Arkitektene og pedagogene i Rambøll har god kjennskap til Kunnskapsløftet og tidligere reformer og konkret erfaring med de fysiske konsekvenser dette gir med hensyn til arealbehov, romdimensjonering og funksjonsorganisering.

Rambøll har spesiell erfaring med de utfordringer som knytter seg til å tilpasse eksisterende bygninger til nye pedagogiske modeller innenfor de rammer, utfordringer og begrensninger som ligger i eksisterende fysiske struktur.

Prosjekter

Campus Grimstad

Campus Grimstad

Allerede lenge før åpningen høstet Campus Grimstad interesse og applaus både innenfor og langt utenfor Norges grenser. Rambøll har vært en sentral bidragsyter til dette bærekraftige bygget som huser et levende og inspirerende læringsmiljø for studentene på Sørlandet.

Knarvik vidaregåande skule

Knarvik vidaregåande skule

Når tilbygget står ferdig høsten 2009 og det nye undervisningstilbudet er på plass, vil Knarvik vidergåande skule ha over 1000 elever og befeste posisjonen som en av de største skolene i Hordaland.

Ågotnes ungdomsskole

Ågotnes ungdomsskule

Anlegget er planløst som en moderne og fleksibel kompaktskole etter de nyeste pedagogiske prinsipper.

Toftøy skule

Toftøy skule

Toftøy skule er en moderne barneskole programmert og planlagt i samsvar med de siste læreplaner og dimensjonert for ca. 200 skoleelever og ca. 70 barn i SFO.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no