Undervisningsbygg

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Gjennom en rekke programmerings- og prosjekteringsoppgaver, både knyttet til høyere utdanning, videregående skoler og barne- og ungdomsskoler, har Rambølls arkitekter bygget opp god kunnskap og erfaring om de generelle pedagogiske, tekniske og funksjonelle krav som stilles til ulike undervisningsbygg. 

Arkitektene og pedagogene i Rambøll har god kjennskap til Kunnskapsløftet og tidligere reformer og konkret erfaring med de fysiske konsekvenser dette gir med hensyn til arealbehov, romdimensjonering og funksjonsorganisering.

Rambøll har spesiell erfaring med de utfordringer som knytter seg til å tilpasse eksisterende bygninger til nye pedagogiske modeller innenfor de rammer, utfordringer og begrensninger som ligger i eksisterende fysiske struktur.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no