Næringsbygg

Kontakt

Siri Luise Rørholt

Siri Luise Rørholt

Specialist manager
T: +47 905 54 186

Prosjektering og arkitektur av næringsbygg krever god forståelse for den enkelte virksomhetens driftsform, organisering, produksjonsmål og profileringsbehov. For et godt resultat må man ha tett samarbeid med oppdragsgiveren og brukerne gjennom hele plan- og byggeprosessen.

  
Rambølls arkitekter har som målsetting å skape gode og funksjonelle administrasjons-, produksjons- og næringsbygg. Næringsbyggene vi lager understøtter organisasjonens arbeidsformer og fagkultur, og legger til rette for kunnskapsdeling i et inspirerende og godt arbeidsmiljø.

Prosjekter

Senterparken Åsane

Senterparken Åsane – Bolig og forretningsbygg

Bolig- og forretningsbygget Senterparken er en del av utviklingen med å omdanne kjøpesenterområdet Åsane Senter til et urbant bydelssentrum som innholder både boliger, kultur, næring og handel. Bygningen henvender seg mot et offentlig rom som når området er ferdig utviklet fremstår som et bilfritt, bymessig område.

Sandviksboder 1. Fotograf: Hundven - Clements

Sandviksboder 1 - interiør PWC

Som en videreføring av Rambøll’s arkitektoppdrag, har interiørarkitekt hatt som eget oppdrag å ivareta PwC sine spesielle ønsker og behov opp mot byggherre i forhold til sine nye lokaler i Sandviksboder 1.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no