Kultur og samfunnsbygg

Kontakt

Siri Luise Rørholt

Siri Luise Rørholt

Specialist manager
T: +47 905 54 186
Kultur- og samfunnsbygg er rammeverk for sosiale møteplasser , arenaer for samhandling og fysisk aktivitet, rom for ritualer og tradisjon og viktige monumenter og kulturelle identitetsbærere i lokalmiljøet.

Rambølls arkitekter planlegger og prosjekterer bygg og utearealer for alle typer samfunnsanlegg, både som skreddersydde nybygg og gjennom transformasjon av gamle historiske bygninger.

Referanseliste

Kvinnherad kulturskulesenter

Kvinnherad kulturskulesenter

Det nye kulturskolesenteret ble bygget i tilknytning til kulturhuset på Husnes i Kvinnherad kommune. Rambøll var både arkitekt og prosjekterende for dette spennende bygget.

Ishavsmuseet Aarvak

Vernebygg for ishavsskuta Aarvak

Rambølls arkitekter har prosjektert det markante nybygget som ligger i tilknytning til Ishavsmuseet på Brandal på Sunnmøre. Prosjektet ble opprinnelig vunnet etter seier i invitert arkitektkonkurranse.

Bogafjell kirke

Bogafjell kirke

Bogafjell kirke skulle ivareta mange brukere med ulike behov, noe som gjorde arbeidet med prosjektet utfordrende men også svært interessant for Rambølls arkitekter.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no