Industri og energi

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Rambølls arkitekter utfører analyser, planlegging og prosjektering av produksjonsfasiliteter og bygningsanlegg for industri, energi, samferdsel sanlegg og teknisk infrastuktur. 
 
Gjennom tett samarbeid med utviklings- og produksjonsmiljøene i bedriftene og eksperter innen industriplanlegging, logistikk, prosessteknologi, automasjon og andre tekniske fagdisipliner integrerer vi plan, arkitektur- og design i tradisjonelle ingeniørprosjekter.

Relaterte tjenester

Industrirådgiving

Referanseliste

Tine Meierier. Foto Emile Ashley

Tine Meieriet Jæren

Tine Meieriet Jæren er Norges største og en av Europas mest moderne meierier. Rambøll har vært arkitekt for dette fremtidsrettede prosjektet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no