Boligbygg

Kontakt

Siri Luise Rørholt

Siri Luise Rørholt

Specialist manager
T: +47 905 54 186

Torstein Skauge

Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T: +47 952 21 413
Rambølls arkitekter har bred erfaring i å utvikle, planlegge og gjennomføre alle typer boligutbygging, fra store komplekse feltutbygginger og byutviklingsprosjekter ned til enebolige og enkle tilbygg.

I boligprosjektene våre samarbeider vi tett med utbygger og byggherre gjennom hele prosessen, fra tomteutvikling og planarbeider til prosjektering og gjennomføring, for å utvikle funksjonelle løsninger og skape unike, stedstilpassede og bærekraftige hjem og boligområder for beboere og omgivelser. Mange av våre gjennomførte boligoppdrag er vunnet i arkitektkonkurranser, med det pristildelte bolig- og byutviklingsprosjektet Georgernes Verft på Nordnes i Bergen som kanskje det mest kjente (bilde over).

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no