Arkitektur

Rambøll tilbyr analyser, arealplanlegging, formgiving og prosjekterings-tjenester i et komplett flerfaglig miljø. Vår målsetting er å være en nyskapende og kreativ samarbeidspartner samtidig som vi sikrer funksjonelle, trygge og bærekraftige løsninger for oppdragsgiver, bruker og samfunn gjennom en bred kompetanseplattform og helhetlig oppgavetilnærming.

Kvinnherad Kulturskulesenter

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241
Siri Luise Rørholt

Siri Luise Rørholt

Specialist manager
T: +47 905 54 186

Et av Norges største arkitektmiljøer

Arkitektmiljøet i Rambøll teller nærmere 100 medarbeidere knyttet til våre kontorer i Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Vadsø. Vi har en flerfaglig struktur også innenfor arkitektfaget, sammensatt av personer med bred og variert fagbakgrunn med både sivilarkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, bygningsingeniører, DAK/BIM-teknikere og arealplanleggere. Fagnettverkene arkitektur, arealplanlegging og landskapsarkitektur teller samlet rundt 150 personer.

Lokal forankring - Globalt kompetansenettverk

Arkitekt- og planmiljøene er faglig og organisatorisk selvstendige avdelinger knyttet til de lokale regionene. Vår virksomhet er bygd opp som et nettverk av komplette lokale tverrfaglige enheter. Dette gir aktiv tilstedeværelse nær kunden og sikrer kunnskap om lokale forhold. Samtidig gir tilknytning til et stort selskap med komplette fagmiljøer tilgang på ressurser, kapasitet og bred spesialistkompetanse - nasjonalt og globalt.

Alle typer oppdrag gjennom hele plan- og byggeprosessen

Vi utfører alt fra enkle ombygginger og tilbygg, bemannet med en person og ett fag, til store og komplekse anlegg der vi setter sammen større flerfaglige team på tvers av geografiske enheter. Arkitektoppdragene omfatter hele plan- og byggeprosessen fra planarbeider, analyser og programutredning, gjennom prosjekterings- og byggefasen frem til overlevering og drift.

Flerfaglig formgiving

Mange av kundene våre setter pris på at vi i tillegg til arkitekttjenester også kan tilby en hel palett av kompletterende fagekspertise innen samme firma. Dette reflekterer markedets ønsker for en helhetlig og multidisiplin tilnærming til stadig mer komplekse prosjekter innenfor både planlegging og byutvikling, bygg, anlegg og industri.

Totalrådgiving - en kontrakt, en kontakt

Vår store flerfaglige virksomheten og det brede fagnettverket sikrer tilgang på nødvendig ekspertise i ulike prosjekttyper og gjennom hele prosjektperioden, samtidig som kontraktsforhold og ansvaret for intern koordinering er samlet i én organisasjon og med én kontaktperson. I mange oppdrag tilbyr vi totalrådgivning der Rambøll dekker alle plan- og prosjekteringsfag, inkludert arkitekt, i egen organisasjon samlet i én kontrakt.

Relaterte tjenester

Landskapsarkitektur, miljøstyring

Prosjekter

Nye Ny-Krohnborg

For prisbelønte Ny-Krohnborg har Rambøll vært arkitekt sammen med Arkitektgruppen Cubus, og i tillegg stått for prosjekteringen av de tekniske fagene.

BSU Haukeland

Nytt senter for Haukeland sykehus

Det nye barne- og ungdomssykehuset på Haukeland Universitetssjukehus setter barna i fokus og holder et høyt internasjonalt nivå. Senteret er tegnet av Rambøll, i samarbeid med KHR Arkitekter og PKA Arkitekter.

Skagerak energi

Skagerak energi - nytt hovedkvarter

For et av Norges største kraftselskap har det vært viktig å være forankret lokalt. Hovedkvarteret for Skagerak Energi er «sydd inn» i sentrumskjernen i Porsgrunn. Å innplassere Telemarks største kontorbygg inn i et eksisterende småskala gatestruktur har vært en spennende faglig utfordring.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites