Bygg

Bygninger utgjør en fundamental del av vårt samfunnsliv og vårt privatliv. De senere årene har det vært økende etterspørsel etter energieffektive og miljøvennlige bygninger som følge av debatten rundt hvordan man skal imøtekomme klimaendringene. I tillegg er det fortsatt mye fokus på design, og det er stor etterspørsel etter unike og nyskapende designløsninger.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241
Torstein Skauge

Torstein Skauge

Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T: +47 952 21 413

Dagens globale utfordringer krever nyskapende byggeløsninger, både i funksjonalitet og design. For å skape virkelig bærekraftige bygninger og byer kreves det integrerte designløsninger fra forskjellige disipliner for å takle de sammensatte og gjensidig påvirkende faktorene i et bygningsmiljø.

For å dekke kundenes behov på best mulig måte, prøver vi alltid å finne frem til de best mulige løsningene og stille spørsmålstegn ved den måten ting gjøres på, for å få et optimalt sluttresultat. Mye på grunn av våre nordiske røtter regner vi bærekraftighet for å være en naturlig del av alle våre prosjekter. I dag tegner vi bygninger som er praktisk talt CO2-nøytrale.

Drar nytte av BIM

Vi bruker datastøttede teknikker for å realisere imponerende bygningstegninger. Avgjørelser og endringer kan implementeres og evalueres før det faktiske byggearbeidet begynner.

Rambøll har ledet an i bruken av avanserte datastøttede designteknikker som er til hjelp i produksjonen av disse bygningene. Vi har en unik tilnærming til bruken av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og CAD, og kombinerer dette med analyseteknikker.

Det krever mye erfaring å reise en bygning i samsvar med spesifikasjonene og innenfor tidsrammen og budsjettet – og for å sikre at alle aktørene blir fornøyde med prosessen. I Rambøll setter vi vår ære i alltid å levere best mulig resultat, og vi utfordrer status quo for å sikre maksimal verdiskaping i hvert eneste prosjekt.

Lokal tilstedeværelse, global kompetanse

Vi tilbyr konsulent- og prosjektledertjenester for kundene gjennom hele bygningsprosessen. Her opererer vi med prinsippet «Lokal tilstedeværelse, global kompetanse»: Vi har klokkertro på at lokalt nærvær er avgjørende, både for å utvikle sterke relasjoner med kundene og for fullt ut å kunne forstå de lokale forholdene som påvirker leveringen av våre tjenester. Samtidig utnytter vi fordelene ved å være en stor organisasjon med et globalt nedslagsfelt ved å dele og samle på vår felles ekspertise og vår beste praksis over hele organisasjonen.

FAKTA:

  • Rambøll har flere enn 3000 spesialister som jobber med byggeprosjekter over hele verden
  • Vi har en ledende posisjon i de nordiske landene (inkludert Norge, Sverige, Danmark og Finland) og i Storbritannia
  • Våre hovedtjenester inkluderer konstruksjonsteknikk, VVS- og elektroteknikk
  • Våre største kunder er arkitekter, entreprenører, utviklere og andre private selskaper så vel som kunder i offentlig sektor, for eksempel kommuner og myndighetsorganer som sykehus og universiteter.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites