Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Dekningskontroll i nybygget sykehusfløy i Danmark

Høsten 2015 foretok Rambøll en komplett dekningskontroll av mobilnettene i en nybygget fløy i et dansk sykehus.

Landsdekkende referansemåling på samtlige av Danmarks togstrekninger

Rambøll har i løpet av høsten 2015 utført en komplett landsdekkende referansemåling mellom to mobiloperatører i Danmark.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites