Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Strukturell design av master for luftlinjen Kassø-Tjele

Luftlinjen fra Kassø i den sørlige delen av Jylland, til Tjele i den nordlige del (172 km) er ryggraden til det 400kV nettet, og spiller en viktig rolle som overføringslinje. Kapasiteten har økt til 3,6 GW med den nye linjen.

Rehabilitering av 150 kV overføringslinjer på Studstrup kraftanlegg

Studstrup kraftanlegg leverer strøm til nettet gjennom en 2x150 kV overføringslinje til Trige transformatorstasjon. Som en del av oppussingen er påliteligheten av overføringslinjen sikret for de kommende årene.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites