Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Fakken vindpark

Rambøll har bistått Troms Kraft Produksjon AS med etableringen av Fakken onshore vindpark, med kapasitet på 54 MW.

Burbo Bank offshore vindpark

Rambøll har designet flere fundamenter for offshore vindturbiner enn noe annet selskap på verdensbasis, takket være vår 30 år lange erfaring med oppankring av olje- og gassrigger til sjøs. Burbo Bank offshore vindpark utenfor Liverpool er et av prosjektene.

Bessakerfjellet vindpark

Rambøll var byggherrerådgiver for TrønderEnergi Kraft AS når Bessakerfjellet vindkraftverk skulle etableres.

Hundhammerfjellet vindpark

Rambøll har bistått ScanWind Group AS med prosjektledelse og utviklingsarbeid i forbindelse med etableringen av Hundhammerfjellet onshore vindpark i Nord-Trondelag.

Hywind offshore vindturbin

Med vår kompetanse innen offshore vindkraft har Rambøll bidratt til å virkeliggjøre et banebrytende prosjekt for utviklingen av storskala offshore vindkraftprosjekter i dypvannsområder.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites